3 ting du bør overveje inden cloud migrering

23. april 2021

At rykke ud af serverrummet og op i skyen, er ikke nogen lille opgave, men cloud migrering kan gøres mere overskuelig, hvis man griber det an som en proces og igennem veldefinerede trin og overvejelser, får skabt et overblik.

We take your technology seriously 4 (1)

Ifølge analyse og artikel i Computerworld 8. april, vil 15-20% af alle CIO´er opgradere eller skifte hele deres virksomheds infrastruktur til skyen nu - i år. Grundene er mange, men sikkerhed, skalering, usmidighed og ældre udstyr er blandt hovedårsagerne.

Vi har lavet en guide til de primære parametre, som vi i Itera tager højde for, når vi foretager cloud assessment analyser, der hjælper vores kunder med at kunne få en succesfuld migrering af deres IT-infrastruktur til skyen. Vores erfaring fra bl.a. bank og finanskunder siger, at det er meget vigtigt med en styret, gennemsigtig proces, og hvor erfaringer fra “den gamle verden” og ekspertise i den nye med mulighederne og begrænsningerne i skyen er essentielt.

Varigheden af processen er meget individuel og kompleksiteten ligeså. Det er en transformation der kræver planlægning, identificering af forretningsprocesser, systemer, deres interaktion, samt f.eks. overblik over hardware garantier

En guide til Cloud Assessment

Vi har kogt vores cloud assessment ned til tre parametre der skal tages op til overvejelse i tæt dialog med Jer. Når man har vurderet de overordnede parametre, kan der laves en konstruktiv arbejdsplan med prioriteringer ud fra det nuværende miljøs tilstand. Helt overordnet er der følgende elementer som skal diskuteres og analyseres:

1. Hvordan ser IT landskabet ud?

En god start på en cloud assessment analyse handler om at identificere omfanget af hele setup’et som vurderes flyttet. Vi skaber sammen med Jer et overblik over servere, funktioner, afhængigheder systemer imellem, de brugte teknologier, leverandører, m.m.

2. Hvad er kritisk?

Hvilke systemer er forretningskritiske? Er der nogle kommende hardware/softwareopgraderinger på vej? Er der systemer eller løsninger, der står til fornyelse etc.

3. Licens varighed & hardwaregaranti

Afhængighed af andre leverandører bør overvejes. Hvad er EOL på licenser, er der software der går ud af support og hvordan er garantien på hardwareplatformens dele?


Andre fokuspunkter

Det kan også være relevant at gøre sig tanker om fokuspunkter, såsom ønsker om georedundans i servermiljøet, opbevaring af back på sekundære lokationer på bånd, sikkerhed og disaster recovery, GDPR.

Vigtigt er også en afklaring om løsningerne softwaremæssigt kan flyttes som de er, skal man opgradere disse - eller kræver det en evt. Rekodning eller justeringer i koden. Disse afklaringer er ikke essentielt for at lave en grundlæggende cloud assessment, men det bør være en dialog man har undervejs i migreringen når processen er moden.

 

Tidslinje og plan

Itera kan hjælpe Jer hele vejen igennem processen med en overordnet cloud assesment analyse, og naturligvis en mere uddybende analyse og selve flytningen, hvad end det er ét system eller en plan for flere eller alle virksomhedens IT-løsninger.

Vores erfaring fortæller os, at for at sikre en succesfuld migrering til skyen, er en forudgående analyse en meget vigtig brik. Denne danner baggrund for hele det videre forløb og ikke mindst som beslutningsgrundlag for Jer.

Dernæst siger al erfaring, at løsningerne flyttes successivt og man tager de “lavthængende frugter” først. Alle løsninger scores og indplaceres ind i et heatmap og gennemgås systematisk med Jer forud for beslutninger, så planen kan udføres så let og økonomisk bedst muligt.

Kontakt os

Kontakt os for en nærmere dialog om mulighederne hos Jer. Vi har erfaringer fra flyt til skyen af alt fra on-prem baserede websites, til store, komplekse og flerårige planer for virksomheder med alle deres løsninger.