Gør AML smartere med automatiserede workflows

10. juni 2021

At forhindre hvidvask/Money laundering og samtidig overholde Hvidvaskningsloven er ikke nogen smal sag. Den er præget af høje sikkerhedskrav og mange manuelle processer.

Kend din kunde - undgå hvidvask

Hvidvaskningsloven blev vedtaget for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terror og anden lyssky forretning. Denne lov henvender sig til personer og virksomheder i specifikke brancher, hvor risikoen for hvidvaskning af penge er øget. Dette betyder blandt andet, at disse virksomheder skal have mere fokus på deres kundeoplysninger.

AML står for Anti Money Laundering. Virksomheder skal indhente oplysninger om bank- og ejerforhold hos alle kunder, for at de kan gennemføre en anti-hvidvask-behandling. For at forhindre hvidvaskning, må virksomheden derved benytte sig af KYC, som betyder ’Know your customer’. KYC betegner bank- og valutaregulering for finansielle virksomheder, der arbejder med penge i det private, hvilket igen betyder at de skal identificere modparten, inden de gennemfører en transaktion. Disse virksomheder skal indhente specifikke oplysninger om deres kunder for at overholde loven. Dette betyder at der i nogle tilfælde også skal indhentes yderligere oplysninger fra eksisterende kunder, hvis de er oprettet før loven trådte i kraft, og faktisk også løbende fremadrettet.

KYC-principperne er dermed med til at sikre at virksomhederne bedre kan identificere deres kunder, og derved minimere risici ved transaktioner. KYC er med andre ord en vigtig del i AML-processen og der kommer til stadighed nye krav.

Onboarding: Indhent oplysninger hurtigere og smartere

Som løsning på de mange krav og manuelle processer, har Itera udviklet on-boardingportaler, hvor der indhentes oplysninger og dokumentation fra nye såvel som eksisterende kunder i et automatiseret workflow, med sikre logins og mindre brug af ressourcer og tid.  

Du kender måske onboarding-begrebet, som en term indenfor bl.a. HR, der beskriver hvordan man får hjulpet nye medarbejdere godt om bord på arbejdspladsen.  

På lignende vis har Itera, udviklet en proces for identificering, validering og tilmelding af kunder til f.eks. betalings- og overførselsservices. En proces der hurtigt og sikkert onboarder kunder ind i et ønsket system.  

Processen er digitaliseret og letter godkendelsen af nye kunder eller opdatering af informationer om eksisterende kunder.

Onboarding af kunder stiller store krav til sikkerheden i de digitale processer. KYC-principperne er afgørende i onboarding processer. Ikke blot for at overholde lovkravene til forhindring af AML, men også som garant i alle indhentninger af dokumentation og validering af kunders oplysninger.  

Eksempel på en onboarding-proces:

  1. Ny eller eksisterende kunde logger ind i en af on-boardingportalerne med Medarbejdersignatur eller NemID – snart MitID
  2. Stamdata hentes automatisk fra bl.a. Virk.dk og interne systemer
  3. Kunden indtaster relevante data på baggrund af f.eks. kundetype
  4. Kunden underskriver digitalt med Medarbejdersignatur eller NemID
  5. I on-boardingportalen bearbejdes data og der sendes løbende notifikationer til kunden om sagens status
  6. Eventuelle tredjeparts underskrivere notificeres og tredjepart underskriver (eksempelvis Bank)
  7. On-boardingportalen sender sikkert kundens data til risikovurdering hos ekstern samarbejdspartner
  8. Data sendes til internt system. F.eks. CRM-system
  9. Data er klar til endelig godkendelse
  10. Kunden notificeres om godkendelsen/afvisning

Sikker onboarding er et must i bank- og finanssektoren generelt, men tager mange steder meget lang tid og lever ikke op til kravene fra bl.a. Finanstilsynet.

Skal vi hjælpe din virksomhed med at optimere indhentning af information og onboarding af nye kunder?

Vi starter typisk med at identificere kunderejsen, herunder snakke med jeres relevante stakeholders om mulig systemintegration, kundetyper m.m.