Når digitalisering møder teknologi – seks principper at navigere efter

14. september 2021

Alle virksomheder har længe accepteret, at teknologiudvikling og digitalisering ændrer kundernes forventninger, skaber ny konkurrence og åbner muligheder. Det siges, at "teknologi ikke længere er en barriere". Samtidig oplever flere, at kampen mellem IT og forretning intensiveres i mødet mellem teknologi og digitaliseringsbehov.

Tre kollegaer i et møte

Skrevet af Preben Gundersen og Mariel Gjengstø

På samme måde som teknologi skal være på beslutningstagernes dagsorden på forretningssiden, skal digitaliseringsbehov være på dagsordenen for beslutningstagere på IT-siden. Der er mange valg, der skal træffes, og heri vil perspektiver og mål for IT og forretninger ofte være forskellige. Efter at have hjulpet virksomheder gennem digitalisering og teknologiske transformationer i årtier, er vores erfaring, at der er seks strategiske principper, der gælder for langt de fleste:

 

1. Det er ofte bedst at forbedre dét du har

Selvom det i mange tilfælde kan være fornuftigt at udskifte alt, er det normalt en langt mere værdifuld tilgang til at forbedre det, der allerede findes. For at vurdere, hvad der er rigtigt, skal tre spørgsmål besvares inden beslutningen:  

  1. Kan eksisterende systemer repareres frem for at udskiftes?
  2. Kan det nye system skaleres og vil det levere kontinuerlig værdi til slutbrugere?
  3. Kan virksomheden gradvist udfase eksisterende systemer? 

 

2. Tydelig kobling mellem teknologi og problemet som skal løses 

Indførelsen af ​​ny teknologi skal altid være knyttet til virksomhedens mål og ikke være baseret på en overfladisk vurdering af omkostninger og strategisk tilpasning. Her er det vigtigt, at beslutningstagere forstår teknologien, og hvordan den vil skabe værdi på kort og lang sigt. Specifikke og målbare teknologier, der opfylder virksomhedens behov, skal defineres. 

3. Ny teknologi bør indføres gradvist

Det kan være udfordrende at navigere blandt teknologier på markedet og vide, hvilke der faktisk kan give den ønskede effekt og værdi.

Ny teknologi viser ofte lovende resultater i mindre anvendelsessager, men mangler i større skala stabilitet og fleksibilitet til at skabe de effekter, der virkelig betyder noget. Løsningen er at have en tilgang, hvor man behandler en bestemt brugssag for at bevise, at teknologien kan skalere og give værdi. Når teknologien viser kontinuerlig forretningsværdi, kan man begynde at tilføje flere cases.

 

4. Det er altid rigtigt at tænke «cloud first» 

Nej, forretningens behov er ikke så specielle, at de kræver en anden tilgang. De største cloud-udbydere investerer enorme summer i at videreudvikle platformene, så du kan stole på skalerbare, effektive og sikre løsninger. Der bør derfor være meget gode grunde til at vælge on-premise eller hybrid cloud-løsning. Det samme gælder en multicloud -tilgang. Da de store platforme har forskellige layout og skræddersyning kræver betydelige investeringer, har de fleste virksomheder fordel af at begrænse sig til en af ​​dem.

 

5. Opbyg kernekompetencen i virksomheden 

Teknologisk ekspertise er vigtig, så kerneforretningen ikke outsources. Ved at opgive ansvaret vil virksomheden opleve reduceret tilpasningsevne og miste muligheden for at gennemføre fremtidige strategiske foranstaltninger. Samtidig er outsourcing ofte nødvendig for tiltrængt kompetence og implementeringskraft. En outsourcing-strategi skal derfor definere, hvilke forretningskritiske teknologier og aktiviteter der ikke kan lægges til side. Hvis du allerede har outsourcet kritiske aktiviteter, bør der udarbejdes en plan for gradvist at flytte aktiviteterne tilbage til din egen virksomhed.

 

6. Styrk Jeres udviklingsteams, undgå en hær af mellemledere

Det er let for virksomhedens talenter at ende som operationelle ledere med administrativt ansvar. Dette tager ofte tid og fokus væk fra den vigtigste værdiskabelse, det er at engagere sig i problemløsning og tekniske samtaler med Jeres udviklingsteams. Lederne er ansvarlige for tekniske leverancer. Byg en teknologiorienteret kultur, hvor medarbejdere på tværs af niveauer i hierarkiet tager ansvar for deres egen læring.

At følge disse principper kræver en overordnet indsats og forankring på tværs af virksomheden. Det er ved at forstå afvejningerne mellem teknologi og forretningsbehov, at man opnår positive resultater fra digitaliseringsinitiativer. Dette hjælper virksomheder med at træffe informerede valg om, hvad de skal prioritere, og hvordan de skal balancere kortsigtede mål med langsigtet succes.

Kontakt os, hvis du ønsker mere information om, hvordan vi sammen kan løse udfordringerne i din virksomhed.