Projektlederrollen 2020

30. januar 2020

Der har længe været tale om en projektleders rolle i forandring og i den digitale transformation, men hvad menes der med det? Og hvad er det vi i Itera ser som vigtigt i fremtiden?

Trine Ødegård

De, der skriver om tendenser, og hvad trends betyder for projektledelse for 2020, snakker blandt andet om kunstig intelligens, hybrid projektstyring, dataanalyse og den "menneskelige faktor".

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens eller AI og automatisering forventes at have en stor indflydelse på projektlederrollen. Både med hensyn til projekter relateret til teknologierne, men også knyttet til det arbejde, vi udfører. Såsom automatisering af status, rapportering og typiske administrationsopgaver. Måske kan AI bruges til at støtte de beslutninger, vi som projektledere skal tage, og at vi kan hente og visualisere fakta meget hurtigere, end vores menneskelige hjerne er i stand til.

Hvorvidt dette vil ske lige i år, eller om det er et par år væk, vil være spændende at følge.

Hybrid projektledelse og distribuerede teams

Konceptet med hybrid projektstyring forventes at være en vigtig trend for 2020. Med dette menes evnen til at kombinere for eksempel traditionel metode (såsom vandfald) med agile metoder og evnen til at vælge den rigtige metode afhængigt af kompleksitet. Dette er naturligt i betragtning af at udvikling og teknologi bevæger sig så hurtigt, at vi ikke altid ved, hvor vi er, når projektet er afsluttet. Det kræver en smidig tilgang og evnen til at ændre sig hurtigt.

Hos Itera har vi arbejdet med hybridleverancer og agile teams i lang tid, og som projektledere har vi kombineret forskellige metoder afhængigt af de projekter, vi arbejder på. Derudover har vi lang og god erfaring med at arbejde problemfrit med distribuerede teams, som også forventes at være kommet til for at blive. Teknologien gør det muligt at arbejde godt sammen "eksternt", og et projektteam består ofte af medlemmer spredt over flere lokationer og ofte forskellige lande. Det betyder også, at projektlederrollen ikke længere hovedsageligt handler om ledelses- og milepælplaner, men snarere om interaktion og lederskab.

Dataanalyse og big data

En anden tendens, vi taler om, er, at teknologi giver os enorm adgang til data, populært kendt som dataanalyse eller big data. Moderne skybaseret teknologi, understøttet af Microsoft, Google og Amazon, driver denne udvikling videre frem gennem API'er og rammer til en stor skala af dataindsamling, behandling og analyse.

Beslutninger baseret på indsamlede data, fakta og målinger giver projektlederen et enormt potentiale til at udføre rådgivning og bedre forudse risikoen. Imidlertid er det let at gå tabt i den enorme data-jungle, og det er vigtigt, at vi som projektledere har evnen til at være gode rådgivere for vores klienter. Hos Itera har vi teknologer med ekstrem god dybdegående ekspertise inden for data og fortolkning af data, og vi integrerer denne ekspertise i vores kundeprojekter.

Den menneskelige faktor

Den sidste tendens, jeg vil nævne, er den menneskelige faktor (EQ). I en virkelighed, hvor AI, big data, hurtige ændringer, hybrid leverancer og større usikkerhed karakteriserer vores hverdag, kan vi ikke overse, at vi er mennesker, der vil arbejde sammen i denne virkelighed. Der tales derfor om, at projektlederens evne til at forstå mennesker, forstå, hvorfor vi føler og reagerer som vi gør, og hvad der er nødvendigt for at fremme velfungerende teams, er vigtigere end nogensinde.

Denne udvikling tager Itera alvorligt, og vi har foretaget et løft og investeret meget i videreudviklingen af ​​vores projektledere med mere fokus på coaching og forandringsledelse ud over faglig og teknologisk ekspertise.

Dette er den projektleder, vi ser efter, når vi rekrutterer

Når vi rekrutterer nye projektledere, ser vi efter mennesker med teknisk ekspertise, ofte en udvikler eller ingeniør, der også har en god menneskelig indsigt. Vores projektledere er nødt til at forstå, at den digitale transformation, vi er i, kræver lige så meget af os som forandringsledere og coaches, ud over ryddighed og struktur.

Den digitale transformation er i gang i alle brancher. Bank og finans kan være kommet længere med hensyn til at vende sig mod en mere smidig tilgang, men vi ser også, at energi og industri er ved at blive fyldt ud. For Itera er det derfor værdifuldt med projektledere, der også har god ekspertise fra disse brancher.

Vil du læse mere?

Her er nogle flere artikler om Trends 2020, som jeg anbefaler:

https://www.proofhub.com/articles/project-management-trends

https://twproject.com/blog/2020-project-management-trends/