Cloud teknologi en forudsætning for innovation

I bank- og finansbranchen er finansteknologi, kunstig intelligens og cloud-tjenester nøgledrivere for digital udvikling. Vi har taget en snak med Bjørnar Engebretsen, direktør for Cloud and Application Services hos Itera, om cloud teknologi.

Hvad

Interveiw

Med

Bjørnar Engebretsen

Tema

Cloud teknologi

Hvad gør cloud teknologi så vigtig for moderne virksomheder?

Bjørnar Engebretsen: Cloud teknologi er vigtig for moderne virksomheder, fordi den skaber nye forretningsmuligheder gennem en bred vifte af tekniske funktionaliteter, såsom kunstig intelligens, machine learning, avancerede computerplatforme og meget mere. Derudover er skyen nem at bruge og giver stor fleksibilitet. Der er ikke behov for forhåndsinvesteringer, da tjenesterne er tilgængelige med det samme, og alt kan styres ved hjælp af kode. Den er også "uendelig" med kapacitet og du kan skalere op, ned, ud og ind efter behov. 

 Cloud-platforme giver også mulighed for at opbygge reel redundans for at sikre høj tilgængelighed. I praksis betyder det, at du hurtigt kan skabe nye produkter eller forretningsfunktionalitet, og disse kan løbende ændres i et hurtigt tempo (i timer/dage, ikke måneder/år som ældre applikationer) for at forbedre brugeroplevelsen eller skabe nye funktioner, efterhånden som du lærer og seer, hvordan markedet udvikler sig. 

I Norge er Vipps [red. en digital betalingstjeneste for smartphones] et godt eksempel på denne innovative kraft. Det sætter med andre ord virksomheder i stand til at ændre sig, og innovation kan foregå i et helt andet tempo end tidligere. Det er helt nødvendige egenskaber for virksomheder i de fleste brancher på nutidens markeder. 

Bjørnar Engebretsen

"Cloud teknologi er vigtig for moderne virksomheder, fordi den skaber nye forretningsmuligheder gennem en bred vifte af tekniske funktionaliteter, såsom kunstig intelligens, machine learning, avancerede computerplatforme og meget mere."

Bjørnar Engebretsen

Direktør, Cloud and Application Services

Hvilke tendenser ser vi, når det kommer til brug af cloud-baserede løsninger? Hvordan har corona-pandemien bidraget til udviklingen? 

Bjørnar Engebretsen: En meget tydelig tendens, hvis man læser de store cloud-udbyders resultatrapporter, er at brugen af cloud-tjenester vokser ekstremt hurtigt. I praksis er væksten todelt. Den største driver er digitalisering og innovation, hvad enten det er til forretningsprocesser eller innovation gennem helt nye produkter. 

Den anden driver er migreringen af eksisterende applikationer og infrastruktur fra traditionel teknologi til cloud teknologi. Der er ingen tvivl om, at corona-pandemien har accelereret denne vækst. Da pandemien indtraf, følte mange, at de ikke var godt nok rustet, og at deres forretningsprocesser og løsninger ikke fungerede optimalt under sådanne rammebetingelser. 

Enkelheden og fleksibiliteten af cloud-platforme gør det også muligt for nye aktører at indtage positioner på etablerede markeder. Her er mange kendte eksempler, især fra forbrugermarkedet. Det er også interessant at se, hvilke virksomheder der er de største i verden i dag, sammenlignet med for 20 år siden. 

Hvad er status for brugen af cloud teknologi i bank- og finansbranchen? 

Bjørnar Engebretsen: For det første er det vigtigt at understrege, at bank- og finansbranchen er underlagt strenge lov- og myndighedskrav, som også stiller krav til denne sektors IT-løsninger. Dette er en industri, som historisk set har investeret meget i IT i årtier allerede. Omlægningen af alle disse investeringer er tung og tidskrævende, og den skal gennemføres på en sikker måde. 

 Samtidig er det sjovt at følge denne industris innovationskraft. Traditionelle bank og finansielle institutioner er under pres fra store teknologiske virksomheder med store brugermasser, både på detail- og erhvervsmarkedet, som overvejer eller faktisk går ind i denne sektor. 

I Norge er Vipps et godt eksempel på denne innovationskraft, men der er også en række andre gode eksempler i andre fintech-virksomheder. Det er derfor krævende at give et konkret svar på status. Det varierer fra, at nogle er nået meget langt, nogle er endda "cloud native", mens andre har lang vej endnu. Bank- og finansbranchen er en meget vigtig sektor for cloud-tjenesteudbydere på grund af både store mængder data og tunge beregninger. 

De får derfor meget fokus fra disse leverandører samt løsninger til, hvordan man bruger cloud-baseret teknologi, baseret på love og andre regulatoriske forhold for disse brancher, som udvikles med rekordfart. Det gør det nemmere at komme i gang og være sikker på, at sikkerheden varetages på en god måde. I Norge har vi oplevet, at Microsoft eksempelvis har etableret datacentre til sin Azure platform her i landet, blandt andet for at imødekomme nogle af kravene fra disse brancher. 

Hvilke potentielle konsekvenser vil banker der fravælger cloud-tjenester, møde? 

Bjørnar Engebretsen: På længere sigt er jeg ikke i tvivl om, at de, der fravælger cloud-tjenester, falder fra. Jeg vil samtidig understrege, at jeg endnu ikke har oplevet at møde en virksomhed i denne sektor, der har truffet et sådan valg, tværtimod. Jeg oplever, at bankerne er offensive og har klare strategier, hvor brugen af cloud-tjenester er en vigtig del af realiseringen. 

Som nævnt skal vi huske, at denne branche har investeret meget i IT over en længere periode og de opererer under komplekse rammebetingelser for at sikre, at vi har et banksystem som vi kan stole på. Rejsen vil derfor tage tid. På områder hvor der er innovation ser vi, at de med det samme går i skyen. Når det kommer til kernefunktioner i bankerne, er der meget arbejde der skal gøres, før du er eller kan være 100 % i skyen. 

Dynamikken i denne industri lægger pres på fremskridt. De, der er bedst til at implementere denne ændring, på en effektiv og sikker måde, og som samtidig skaber gode brugeroplevelser, bliver vinderne. Det er jeg ret sikker på. 

"Hvis man ikke planlægger dette som en helhed, så vil man hurtigt miste den fantastiske fleksibilitet, denne type platform tilbyder."

Bjørnar Engebretsen

Direktør, Cloud and Application Services

Hvad er nøgleelementerne for en vellykket cloud-migrering og er der en fælles løsning for alle virksomheder? 

Bjørnar Engebretsen: Der er en række rammer for, hvordan en migrering til cloud skal udføres, alle cloud-udbydere har deres egen metodik til dette, og det er ret sammenfaldende i forhold til hvilke trin man skal igennem. At migrere til cloud er en kompleks opgave. Noget kan flyttes direkte til cloud, andre ting skal ændres fuldstændigt. Her gælder det om at sortere det man har og finde den rigtige metode til de forskellige områder. Det er også vigtigt at bygge en arkitektur, der tager højde for helheden. Agile arbejdsmetoder og selvstændige teams kræver stadig, at du gør dette inden for rammerne. 

Jeg spøger ofte med, at hvis du ikke bygger en solid arkitektur, så vil du opleve en 100m sprint for folk uden retningssans, til dem som er bekendt med Monty Python-referencen [Red. britisk komediegruppe fra 70'erne]. Det gælder også for cloud. De fleste mennesker bruger cloud på en eller anden måde i dag. Hvis du ikke planlægger dette som helhed, så mister du hurtigt den fantastiske fleksibilitet denne type platform tilbyder. 

Du kan få udfordringer med omkostninger der løber løbsk, du kan få integrationsudfordringer, drifts- og vedligeholdelsesproblemer, forsinkede projekter (start-stop-start-stop), sikkerhedshuller og funktionsbegrænsninger. 

Hvad er erfaringerne fra virksomheder du har hjulpet over til cloud-baserede løsninger? 

Først vil jeg sige, at i Itera hjælper vi ikke kun kunder med at "skifte til cloud-baserede løsninger", vi hjælper også med at udvikle og administrere "cloud native" løsninger fra bunden. I svarene ovenfor har jeg været inde på nogle af fordelene ved at bruge cloud-baserede løsninger, og vi har erfaring med, at vores kunder får disse fordele. 

Vi har lavet lift-and-shift-infrastrukturmigreringer, som er den enkleste form for at flytte kunder til cloud. Fordelene er relateret til platformens fleksibilitet og effektivitet, mens der er lidt at hente fra forretningen (innovation og ny funktionalitet) i sådanne scenarier. 

Vi hos Itera hjælper også med at udvikle og administrere «cloud native» løsninger fra bunden.

Det er en god start, men rejsen stopper ikke der. Vi har bygget nye og modificerede løsninger, som udnytter den avancerede funktionalitet, der ligger i cloud, så kunderne kan digitalisere og optimere deres forretningsprocesser. Vi har re-designet og omskrevet gamle applikationer for at forbedre funktionaliteten og brugeroplevelsen for vores kunder og deres kunder.  

Vi har også skabt helt nye cloud native applikationer baseret på innovationsprojekter sammen med kunder, for eksempel hvis de skal udvikle et nyt produkt til et nyt marked. Vi er gode til at øge forandrings- og udviklingstempoet for vores kunder ved at bruge cloud og bruge agile arbejdsmetoder. 

Vi elsker de udfordringer som er forbundet med, om vi kan reducere tiden til en kompleks forandring. Når vi kan reducere et projekt fra 2 til 1 år, uden at gå på kompromis med ambitionsniveauet, så er vi i vores es. 

Vores ambition er, at vi skal kunne støtte vores kunder gennem hele processen, fra idé til produktion og indtil løsningen er overflødig og skal afsluttes. Vi kalder det BizDevSecOps, alle fire dimensioner i en kontekst og bydesign.