Hva er datastrømming?

28. January 2021

Datastrømming er også kjent som Data Streaming, og er en kontinuerlig strøm av data fra ulike kilder samlet ett sted. Med datastrømming blir det enklere å håndtere store datamengder og gjøre disse tilgjengelige, kommunikasjonen mellom ulik programvare blir bedre og vi får tilgang på sanntidsinformasjon, noe som blir stadig viktigere.

Les mer