Tilgjengeliggjøring og analyse av data skapte økt innsikt og verdi for Pelagia

26. oktober 2020

Fiskerinæringen har begynt på en digital transformasjon. Det norske selskapet Pelagia er et av verdens største selskaper innen pelagisk fiskeforedling. De hadde masse data, men visste ikke helt hvordan de skulle utnytte disse best mulig for økt verdiskapning og bedre bruk av ressurser. Vi har hjulpet dem med å få på plass en en robust løsning for å sammenstille, rapportere og visualisere data fra ulike datakilder. I tillegg har vi brukt avansert dataanalyse og maskinlæring for å skape økt forretningsverdi.

Les mer