9 råd for å lykkes med digital innovasjon

22. januar 2020

Itera har som målsetting å være den beste på å skape digital virksomhet, og har jobbet med mange spennende prosjekter. 

Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvaret

To konkrete eksempler er utviklingen av: 

 • en global finansieringsløsning for kjøp av Tesla-biler, som ble utviklet i samarbeid med Tesla og Santander
 • en digital løsning for bestilling av rom/boliger blant forsvarsansatte for Forsvarsbygg. Det nye systemet reduserte bookingtiden fra tre timer til 6 minutter

Alle innovasjonsoppdrag som fokuserer på utvikling av nye, digitale tjenester er unike, men vår erfaring tilsier at de også har en rekke fellestrekk. Her er våre råd for oppstart og gjennomføring av innovasjonsprosjekter i store organisasjoner: 

 1. Vurder ferdige ideer og løsninger fra andre selskap i bransjen eller oppstartsselskaper. Ofte finnes det allerede utviklede ideer og løsninger, eller deler av konsepter som gjør det raskere å ferdigstille en tjeneste eller et produkt, enn å gjøre alt selv. 

 2. La innovative initiativer få tilstrekkelig frihet, og ikke bli bundet av tunge arbeids-og beslutningsprosesser. De beste resultatene oppnås ofte når man skiller innovasjonsmiljøene fra virksomhetens tradisjonelle beslutningsprosesser og organisering.
 3. Hold høy fart og kostnadseffektiv fremdrift. Alle involverte må jobbe raskt og være forberedt på at det kan være nødvendig å snu seg raskt fra de opprinnelige planene, ofte flere ganger. Organisasjonen må være forberedt på at en del av det som utvikles ikke fungerer som tenkt, og må forkastes eller endres.
 4. Etabler tverrfaglige team med tydelige målsettinger. For å oppnå best mulig resultater bør det tverrfaglige teamet ha ansvaret for å utvikle og videreutvikle konseptet. UX-designere sammen med innholdsprodusenter og produkteiere er en svært viktig del av det tverrfaglige teamet.

 5. Gi teamene myndighet, takhøyde og mulighet til å gjøre endringer. Tilrettelegg for at konsepter og løsninger kontinuerlig kan justeres raskt fremfor å forholde seg til et fastlåst beslutningsgrunnlag. Denne type oppdrag krever mindre detaljerte rammer enn prosjekter som ikke er innovative. 

 6. Involver de riktige menneskene. Noen personer passer godt i tverrfaglige team, mens andre er dyktigere på f.eks. operasjonell drift. Bemann innovasjonsprosjekter med mennesker som liker entreprenørskap, kreativitet, dynamikk, raske beslutninger og som skaper entusiasme. 

 7. Skap et godt arbeidsmiljø.  Innovasjonsprosjekter har godt av et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø. For eksempel kan synliggjøring av informasjon om hvordan det går med tjenesten og tilbakemeldinger fra siste brukertest, være med på å motivere teamet til å se nye muligheter.

 8. Legg til rette for kontinuerlig endring. Gi designerne, innholdsprodusentene, utviklerne og produkteier mulighet til å ta raske beslutninger og gjøre kontinuerlige endringer, blant annet på grunnlag av ulike former for digital testing, Google Analytics, og andre datakilder. Ved større endringer og innføring av nye funksjoner, bør kvalitativ brukertesting gjennomføres. 
 9. Utforsk strategiske muligheter utenfor det opprinnelige mandatet for prosjektet.  Det er viktig at teamet blir gitt myndighet til å utforske muligheter utenfor prosjektets mandat.