Der Corona stopper alt annet, akselererer digitaliseringen

22. april 2020

Dette er krisen hvor data scientists viser sin verdi på et globalt samfunnsnivå.

GettyImages-1253475444

Vi er midt i en krise, og det er for tidlig å tenke på konsekvensene dette viruset vil gi. Det eneste sikre er at vi som enkeltmennesker, næringsliv og samfunnet generelt, kommer til å ta lærdom av krisen i flere tiår fremover. Det gjelder også bruken av digitale løsninger og teknologier som brer om seg nå. Der det er lærdom er det alltid muligheter.

Pandemien bidrar til en akselerasjon av digitaliseringen av samfunnet på flere områder. Verktøy som tidligere kun var en mulighet, har nå blitt en nødvendighet. Digital undervisning for eksempel beviser sin verdi som undervisningsform. Digitale samhandlingsverktøy brukes som aldri før, og verdien av å ha systemer og mekanismer på plass for å jobbe distribuert har aldri vært høyere.

En ting er erfaringene vi får fra bruk av digital læring og samhandlingsverktøy, noe annet er hvordan krisen bidrar til å bevise verdien av sentrale teknologier og digitaliseringstiltak. La meg vise noen eksempler:

Kan øke den generelle tillitten til bruk av kunstig intelligens for prediksjon av «usannsynlige» hendelser

Ti dager før Verdens helseorganisasjon meldte om det influensalignende viruset i Wuhan, hadde en Kanadisk helseovervåkingsplattform allerede varslet om utbruddet. Googles DeepMind bruker sine nyeste algoritmer til å forstå hvilke proteiner viruset er sammensatt av og publiserer funnene for å hjelpe andre utvikle behandling. Alibaba har bygget et diagnosesystem basert på kunstig intelligens, som de hevder kan diagnostisere pasienter med 95 % treffsikkerhet på sekunder.

Det har lenge vært kjent at kunstig intelligens brukes til å oppdage og forutse spredning av kjente sykdommer. Samtidig er dette første gangen kunstig intelligens beviselig forutser en global "black swan"-hendelse. Konsekvensen blir kanskje at verdenssamfunnet i større grad tør stole på at kunstig intelligens faktisk kan predikere reelle og uforutsette situasjoner når den brukes riktig.

Kan øke forståelsen av kraften i å arbeide datadrevet og visualisere data godt

Dette er krisen hvor data scientists viser sin verdi på et globalt samfunnsnivå. Et konsortsium av de største amerikanske teknologiselskapene har publisert et datasett for å fasilitere forskning på viruset. Dataene skal gi forskere raskere tilgang til de mest populære vitenskapelige ressursene for å støtte kampen mot spredning. Institusjoner fra WHO til lokalmedier har utnyttet all datavisualiseringskraft de har tilgjengelig for å skape forstand og forståelse for situasjonen.

Vi er vant med at legevitenskapelig forskning på virus, behandling og vaksine står i fokus. Aldri før har en global hendelse ført til så stor viktighet rundt å skape verdi og mening ut av store komplekse datamengder. Dette gjelder alt fra sammenstilling og visualiseringen av utbrudd og spredning, til datadrevet forskning på behandling, spredning og kur. Samtidig opplever vi hvor viktig det er å få visualisert relevante data på en så god og intuitiv måte som mulig, så vi kan informeres riktig og beslutte riktig.

Verdien av 3D-printing bevises

Da et sykehus i Italia begynte å gå tom for en type ventil som ble brukt i behandlingen av pasienter med Corona, hadde ikke leverandøren mulighet eller kapasitet til å produsere ventilene i tide til å behandle pasientene. Løsningen ble en gruppe frivillige som fant ut hvordan ventilen kunne printes og en lokal industriell 3D-printer. I ettertid viser det seg at produsenten av ventilen saksøker gruppen for brudd på patentbestemmelser, men dette er likevel et bevis for verdien av å raskt kunne fremskaffe kritiske komponenter og tenke nytt i en tide rammet av krise. Hva ville resultatet vært hvis det var mulig å 3D-printe verneutstyr i stor skala?

Kan øke forståelsen for verdien av digitale skalerbare tjenester og nye forretningsmodeller

Nye digitale løsninger og forretningsmodeller viser seg ekstra verdifulle i krisetider. Selv om dette er en unik situasjon er det nok flere virksomheter som hadde ønsket at de hadde bygget digitale løsninger eller distribusjon tidligere. Helseminister Bent Høie oppfordrer for eksempel fastleger, psykologer og andre behandlere til å ta i bruk videokonsultasjon. Videokonsultasjon har ikke vært særlig utbredt i fastlege-Norge frem til nå. Slike løsninger har vært sterkt begrenset til en håndfull «innovative» start-ups.

Krisen kan derfor øke forståelsen for verdien av nye digitale løsninger og forretningsmodeller. Det flere anser som unødvendig i en normalsituasjon viser seg å være uunnværlig i en krisesituasjon. Det gjelder uavhengig av om krisen er Corona eller en ny konkurrent, som disrupterer en bransje.

Selv om vi mennesker er svært gode til å glemme, tror jeg at denne krisen vil prege oss i så stor grad at vi vil påvirkes. Det er mange digitale vaner som tvinges frem hos de av oss som har luksusen av å sitte på hjemmekontor.

De fleste konsekvensene er enda ukjent, men at digitalisering og ny teknologi viser seg å være en stor del av løsningen i krise er allerede ganske tydelig. Det er med på å øke forståelsen for hvor viktige disse hjelpemidlene er, og hvordan de kan brukes i de fleste områdene av næringslivet. I tillegg formes nye vaner og væremåter gjennom krisen.

Tidene foran oss viser mye usikkerhet, og som statsministeren sa i sin tale til folket 18. mars, «Det blir verre før det blir bedre». Allikevel tillater jeg meg å si at det tross alt også blir spennende å se hvilke aktører som tør agere på all lærdommen i ettertid. Vi må bare alle komme oss igjennom krisen først.