Forsikringsbransjen henger etter
24. juni 2019

Mens open banking har satt fart på innovasjonstakten i bankbransjen, er det langt færre initiativ blant forsikringsaktørene.  Dette skyldes blant annet at forsikringsbransjen mangler et direktiv tilsvarende det banknæringen er i ferd med å få igjennom PSD2.  

Stefan Astroza Portrett Oktober 2020

Grunnkonseptet forsikring har vært uendret i over 100 år 

Mange  hevder  den teknologiske utviklingen i forsikringsbransjen ligger flere år bak bankbransjen. Cicero Consulting sine markedsrapporter  viser  ingen tegn til at gapet vil bli mindre. Til tross for at forretningsmodellene er tilnærmet lik de gode gamle brannkassene, og foreløpig står seg, tyder alt på at tiden er inne for mer radikale endringer av bransjen. 

Det største produktet står ovenfor store endringer 

Omveltningene innen  bilbransjen vil medføre store endringer for  forsikringsselskapene.  Årlig premie fra bilforsikring  utgjør  45  prosent  av  det totale  privatmarkedet  innen skadeforsikring¹.  Ferske  tall fra  Fremtind  Forsikring  viser at  gjennomsnitts bilen  i Norge  kun  brukes  3,2 prosent av tiden. Bildelingsplattformer  vil medføre  færre biler som  utnyttes bedre. Dette  vil bety  radikale endringer for forsikringsbransjen. 

Data kan skape nye produkter og tjenester 

Ifølge Gartner vil det bli  solgt  én million nye  IoT-enheter  hver time i 2022².  For forsikringsselskapene burde dette være spennende lesning. Vi har allerede begynt å se produkter og tjenester som er  basert på kundens egne data i form  av  smart bilforsikring fra  Fremtind  og  Trygs  prøveprosjekt på skadeforebygging gjennom data fra smarte strømmålere (AMS). 

Kundene blir mer modne for å dele sine data 

Men ønsker egentlig kunder å dele  personlige  data? Ja, i hvert fall noen av oss, skal vi tro en undersøkelse  Kantar TNS har utført på vegne av Finans Norge i fjor. Forsikringsselskaper nyter høy tillit blant sine kunder, og undersøkelsen viser at hele 31 prosent ønsker å dele informasjon om adferd for å få mer skreddersydde produkter og priser i retur³.  

Vinnerne er datadrevne! 

Det er vanskelig å si hva som skal erstatte mye av det store volumet bilforsikring representerer i dag. Men det vil ikke kunne være noen av de klassiske produktene, og data vil spille en kritisk rolle i de nye produktene og tjenestene. Vi mener vinnerne vil bli de forsikringsselskapene som tør å bli datadrevne, og som er sterkt kundeorienterte i all utvikling. Suksessfaktoren vil være å starte omstillingen til den nye virkeligheten nå. Bygg kompetanse på avansert databehandling – og dyrk kundeorientering i alt og ett. Kundene bestemmer nemlig hvilke selskaper som vinner!

¹FinansNorge Premiestatistikk Q4 2018 

²Gartner, Market Insight: Deliver Infrastructure Services Beyond the Edge Directly to the Digital Touchpoint. 

³ Forbruker- ogFinanstrender 2018