Gode råd for klarspråklig kommunikasjon

20. april 2020

Vi overøses med informasjon for tiden, i alle kanaler. Hva skal til for å nå fram med innholdet vårt i denne massive informasjonsflommen? Det enkle svaret er - vi må ha et godt og relevant innhold, et tydelig budskap, formidlet gjennom et klart språk.

Hilde-blogg2

Å skrive enkelt er ikke alltid så lett som man tror, men det finnes klarspråk-regler som kan gjøre skrivingen både bedre og morsommere. 

Hva er klarspråk? 

Med klarspråk mener vi kommunikasjon som har en så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at folk:

 • forstår det de leser
 • finner det de trenger
 • kan bruke informasjonen til det de skal

Still deg følgende spørsmål før du skriver

Før du begynner å skrive en tekst, enten det er et informasjonsbrev, en lengre e-post, en artikkel eller lignende, kan det være nyttig å stille seg følgende spørsmål: 

 • hvem er mottakeren? 
 • hvilke forutsetninger har mottakeren for å forstå teksten?
 • hvor godt kjenner mottakeren innholdet fra før?
 • hva skal vi kommunisere/hva er hovedbudskapet? 
 • hva vil mottakeren ha svar på?

Ni skrivetips i tråd med klarspråk-prinsippene

Nå kan du starte skriveprosessen. Er det en litt større tekst, ta gjerne en pause underveis. 

 1. Kom raskt til saken, gjerne allerede i overskriften.
 2. Ta bare med det som er relevant for mottakeren, glem egne «behov».
 3. Del teksten inn i avsnitt med beskrivende mellomtitler, det vil si setninger, gjerne formulert som spørsmål. 
 4. Bruk kulepunkter for å fremheve ting, f.eks. hva mottakeren skal gjøre etter å ha lest et avsnitt eller hele teksten. 
 5. Hvis én eller flere må gjøre noe etter å ha lest teksten, få tydelig frem hvem som skal gjøre hva.
 6. Unngå fagbegreper mottakeren ikke har forutsetning for å forstå, eller forklar dem. 
 7. Sjekk teksten for skrivefeil, ikke stol på autokorrekturen. 
 8. Er teksten litt komplisert, test den på én eller flere som ikke er i kategorien «innvidde». 
 9. Juster teksten i tråd med eventuelle innspill.

Husk at digitale lesere er selektive 

Du lurer kanskje på om disse rådene gjelder både digitale og trykte kanaler? Svaret er ja, men de er ekstra viktige når vi skriver i digitale kanaler, for vi er ekstremt selektive og utålmodige når vi er på nett. Vi skanner overskrifter, ingresser, mellomtitler og bildetekster. Det er rette og slett her mottakeren finner ut om hun vil lese teksten din – eller ikke.