Hva er datastrømming?

28. januar 2021

Datastrømming er også kjent som Data Streaming, og er en kontinuerlig strøm av data fra ulike kilder samlet ett sted. Med datastrømming blir det enklere å håndtere store datamengder og gjøre disse tilgjengelige, kommunikasjonen mellom ulik programvare blir bedre og vi får tilgang på sanntidsinformasjon, noe som blir stadig viktigere.

Hva er datastrømming2

Data mottas, samles og distribueres via en meldingskø. Den bearbeides i sanntid, lagres og ny informasjon presenteres tilbake til kilden den kom fra – eller andre steder. Reisen til dataen fra start til slutt skjer i det som kalles en «Data Streaming Pipeline».  

Mange virksomheter har over tid lagret data i ulike systemer, databaser og servere. Det blir komplisert å hente ut, sammenstille, tolke og bruke dataen til noe. Ved bruk av datastrømming blir dette langt enklere og responstiden går fra å være treg til å skje i sanntid. Datastrømming er på full fremmarsj i de fleste bransjer. Teknologien åpner dørene for mange nye muligheter. Her er noen få eksempler på bruksområder: 

  1. Banker kan utnytte kraften av sanntidsdata til å kalkulere og innvilge lån, hindre hvitvasking og gjennomføre risikoanalyser 
  2. Forsikringsselskaper kan identifisere hvilke produkter en kunde har, og avgjøre hvor mye en kunde skal få i erstatning 
  3. Helsevesenet samler data fra ulike pasientinstrumenter og avdekker fremtidig sykdomsutvikling hos pasienter 
  4. NAV holder styr på alle hendelsene i livet til norske borgere 
  5. Uber viser deg hvor bilen du har bestilt er akkurat nå og justerer pris automatisk basert på tilbud og etterspørsel 
  6. Nettbutikker gir deg anbefalinger basert på dine tidligere valg, og hva du velger her og nå 

En plattform for datastrømming er en effektiv måte å gjøre data fra ulike kilder enklere å håndtere og mer tilgjengelig.