Itera etablerer seg i Fredrikstad

11. mai 2021

Det børsnoterte teknologiselskapet Itera etablerer seg i Fredrikstad, og lover å trekke høy teknologikompetanse og innovasjon til byen.

TAGS

Arne Mjøs (CEO Itera) og Hege Bongard (leder for kommunikasjon og marked i Fredrikstad Næringsråd)

Arne Mjøs (CEO Itera) og Hege Bongard (leder for kommunikasjon og marked i Fredrikstad Næringsråd)

Denne artikkelen ble først publisert i Fredrikstad Blad 30. mars 2021 (https://www.f-b.no/itera-etablerer-seg-i-fredrikstad/s/5-59-2207969)

– Den lokale tilstedeværelsen er viktig for oss for å kunne føle regionen på pulsen og ta aktiv del i næringsutviklingen, sier konsernsjef og gründer Arne Mjøs i selskapet om etableringen.

Selskapet har inngått avtale om leie av lokaler hos Blender, med offisiell åpning 1. mai.

I løpet av fem år anslår Mjøs at mer enn 100 ansatte vil jobbe for å skape vekst i deres marked i Østfold og Sverige. Minst 20 av disse 100 vil fysisk arbeide fra Fredrikstad-kontoret, fremholder selskapet i en pressemelding.

Mjøs lover både å trekke høy teknologikompetanse til byen, skape innovasjon og økt bærekraft hos sine kunder, og ha tett samarbeid med byens innovasjons- og høyskolemiljø, ifølge pressemeldingen.

Gründeren eier selv nær 30 prosent av Itera gjennom et investeringsselskap.

Innovatør

Itera har de siste fem årene blitt kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter, og har ansatt 600 spesialister innenfor teknologi, forretnig og kundeopplevelser.

Global Sourcing Association kåret i 2018 Iteras skytjeneste for datadrevne selskaper til å gi den beste kundeopplevelsen.

Selv omtaler de tjenesten som en leveransefabrikk:

– Leveransefabrikken bringer jobbene og folkene sammen i skyen og skaper fortgang i digitaliseringen. Vi bistår kunder med å utforme strategiene, identisere riktig teknologi og planlegge hvordan de skal implementere den. Resultatet er en transformasjon av både virksomhet, produkter og tjenester, slik at de kan forutse og tilpasse seg fremtiden, ifølge Mjøs.

Selskapet har kunder innen blant annet blant annet bank og forsikring, oentlig sektor, helse, tjenesteytende sektor, skeri og fornybar energi.

Vil bidra til digitalisering

- Det er segmentet Business to Consumer (B2C) – det vil si virksomheter med direkte kontakt med forbrukerne – som har kommet lengst med å digitalisere og automatisere rutiner og arbeidsprosesser.

Men den største pågangen opplever vi for tiden innen business to business (B2B), hvor tungindustri- og energiselskaper satser for fullt på digitalisering i lys av det grønne skiftet, sier han i pressemeldingen.

– Mange er nå virkelig klar for å realisere tankene om en bærekraftig bedrift og ta aktivt del i det grønne skiftet. Vår misjon er å bidra til at de klarer overgangen gjennom datadreven forretning og automatisering, fortsetter Mjøs.

Fredrikstad først ut

Itera har kontorer ere steder i Norge, og også Stockholm, København, Reykjavik, Kiev og Bratislava. Nå vil de vokse gjennom å være lokalt til stede, og Fredrikstad er første trinn på stigen. Mjøs begrunner valget av Fredrikstad både med beliggenheten nær grensen, og med at byen er attraktiv med god utvikling, og også har høgskole.

– Det er en perfekt base for et selskap som oss, med vekstambisjoner på begge side av grensen.

Ifølge pressemeldingen mener selskapet det er viktig å engasjere seg lokalt, både i næringsforening og lokale klynger, for å utveksle erfaring og kompetnase. De ønsker også tett samarbeid med høyskolemiljøet, skriver de i pressemeldingen.

Viser til Øra

– Det betyr jo at de ser på byen som attraktiv og et tyngdepunkt for næringsutvikling, sier Hege Bongard, leder for kommunikasjon og marked i Fredrikstad Næringsråd, i pressemeldingen.

– Nettopp tilgang på kompetanse og nettverk er ofte avgjørende. Jo større miljø vi kan vise til, desto lettere er det å tiltrekke oss enda ere, mener Bongaard.

– Vi trenger i høyeste grad teknologene, og vi trenger mer samhandling. Vi kan jo for eksempel se til sirkulærøkonomien i Fredrikstad, der bedriftene på Øra etter hvert har blitt en ganske så komplett klynge

av ulike bedrifter som utfyller hverandre, sier hun i pressemeldingen.

Krevende alene

Hun påpeker også at mange bedrifter selv vurderer at de ikke har tilstrekkelig IKT-kompetanse internt, og at det er krevende å opprettholde nødvendig kompetanse. Det er bra det etableres sterke fagmiljøer med konsulenter innen dette feltet, mener hun.

Jørgen Schrøder Aanonsen, styreleder i Blender, sier de har jobbet målrettet for å rekke ere selskaper innenfor innovative næringer til byen.

– Itera en solid aktør som er meget tydelige på at de vil «Make a dierence» og sammen med oss bygge fagmiljøet enda større. De skal rekruttere høykompetent lokal kompetanse og vil jobbe for å tiltrekke seg ere ambisiøse og kloke hoder til byen, sier han.