Fortsatt rekordhøy omsetnings-vekst og solid driftsmargin

27. oktober 2021

Iteras digitale kjernevirksomhet viste en rekordhøy organisk vekst på 27% i tredje kvartal.

Itera Q3

Driftsmarginen var 10,4% i tredje kvartal, og 13,5% for årets første ni måneder. Antall ansatte i denne delen av virksomheten økte med 50 i tredje kvartal, og med 103 ansatte i løpet av de siste 12 månedene, som representerer en vekst på 21%.

- Vi ser at all fremvoksende, ny teknologi blir tilgjengeliggjort som digitale, skybaserte ressurser. Alle virksomheter vil behøve å definere seg selv som teknologiselskaper, og data vil være nøkkelen til suksess. Mens kundenes digitale transformasjon gir vekst i virksomheten vår, befinner de fleste organisasjoner seg på et tidlig stadium i sin transformasjon. De har flere år lange utviklingsløp foran seg fordi overgangen til skyen og innføringen av nye teknologier innebærer en total transformasjon. Dette vil både skape store forretningsmuligheter samt spennende jobber og karriereveier for våre dyktige ansatte, sier Arne Mjøs, konsernsjef i Itera.

Itera rapporterer driftsinntekter på NOK 138,9 millioner (NOK 109,7 millioner) for den digitale kjernevirksomheten i tredje kvartal 2021, som representerer en vekst på 27%. Driftsinntektene for årets ni første måneder ble NOK 434,2 millioner (NOK 362,0 millioner), som representerer en vekst på 20%.

De totale driftskostnadene var 27% høyere i tredje kvartal 2021, og endte på NOK 124,5 millioner (NOK 98,3 millioner), mens kostnadene for de ni første månedene økte med 19% til 375,4 millioner.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for den digitale kjernevirksomheten var et overskudd på NOK 21,0 millioner (NOK 19,1 millioner) i tredje kvartal, tilsvarende en EBITDA-margin på 15,1% (17,4%). For de ni første månedene i 2021 var EBITDA NOK 78,0 millioner (NOK 69,1 millioner), med en EBITDA-margin på 18,0% (19,1%).

Driftsresultatet (EBIT) for tredje kvartal var NOK 14,5 millioner (NOK 11,3 millioner), som representerer en EBIT-margin på 10,4% (10,3%). For de ni første månedene i 2021 var EBIT NOK 58,9 millioner (NOK 45,6 millioner) med en EBIT-margin på 13,5% (12,6%).

Transformasjonen av Iteras egen datasenterdrift til skyen har gått inn i sin siste fase, og kapasitet og kompetanse omdisponeres nå for å migrere eksisterende kunder til skyen. I tillegg utvikles «greenfield»-løsninger for nye kunder basert på effektiv, skreddersydd metodikk og Iteras Cloud Centre of Excellence. Itera forventer at skyvirksomheten vil vokse og bidra til vekst og lønnsomhet i 2022. Iteras totale driftsinntekter inkludert datasenterdriften i tredje kvartal 2021 var NOK 147,5 millioner (NOK 137,3 millioner) med en EBIT på NOK 10,0 millioner (14,5 millioner kroner).

Antall ansatte i Iteras digitale kjernevirksomhet var 589 ved slutten av tredje kvartal sammenlignet med 487 ved slutten av tredje kvartal 2020. Dette representerer en vekst på 103 ansatte (21%) på de siste 12 månedene, og 50 ansatte i tredje kvartal alene. Den samlede virksomheten hadde ved utgangen av kvartalet 622 ansatte ved utgangen av tredje kvartal, mot 556 ved utgangen av tilsvarende kvartal i 2020. Dette inkluderer en reduksjon på 37 ansatte i datasentervirksomheten.

Itera har nearshore utviklingssentre i Slovakia og Ukraina. Andelen av Iteras leveransekapasitet lokalisert her var 51% (46%) ved utgangen av tredje kvartal.

- Jeg er spesielt glad for å se hvordan vi lykkes med å tiltrekke oss enda flere dyktige ansatte. Dette viser at arbeidet vårt med å bygge en sterk merkevare, og å jobbe målrettet med rekruttering ved alle våre lokasjoner gir resultater. Jeg er stolt av vår evne til å legge til rette for spennende karriereveier, tilby interessante prosjekter i samarbeid med ledende kunder og partnere, og ikke minst vår fleksible, transparente og mangfoldige kultur, sier Arne Mjøs, konsernsjef i Itera.

Inntektene fra Iteras 30 største kunder utgjorde 77% av driftsinntektene, som er en nedgang på ett prosentpoeng sammenlignet med tredje kvartal 2020. Nye kunder sto for 14% av omsetningen.

Styret i Itera ASA besluttet i styremøte 26.10.21 å benytte fullmakten gitt av generalforsamlingen til å vedta et tilleggsutbytte for 2020 på NOK 0,10 per aksje. Aksjen vil handles eksklusivt utbytte fra og med 22. november 2021, og utbyttet betales 3. desember 2021.

For mer informasjon:

Arne Mjøs, konsernsjef | arne.mjos@itera.com | +47 905 23 172
Bent Hammer, finansdirektør | bent.hammer@itera.com | +47 982 15 497