Veksten fortsetter med god lønnsomhet

17. februar 2022

Utallige selskaper står foran en digital transformasjon, som resulterer i at Itera har en sterk kundemasse som velger oss som deres pålitelige digitaliseringspartner.

Slik kan du bruke data til å ta bedre og raskere beslutninger

Det gjenspeiles i vår sterke organiske vekst på 17 % i fjerde kvartal og 19 % for hele året i vår digitale kjernevirksomhet. Vi forbedret også lønnsomheten i den digitale kjernevirksomhet og leverte en driftsmargin på 11,1 % i fjerde kvartal og 12,9 % for hele året.

Itera rapporterer driftsinntekter på NOK 158,7 millioner (NOK 135,6 millioner) for den digitale kjernevirksomheten i fjerde kvartal 2021, som representerer en vekst på 17%. Driftsinntektene for året som helhet ble NOK 593,0 millioner (NOK 497,6 millioner), som representerer en vekst på 19%.

Antall ansatte i Iteras digitale kjernevirksomhet var 617 ved slutten av fjerde kvartal sammenlignet med 504 ved slutten av fjerde kvartal 2020. Dette representerer en vekst på 113 ansatte (22%) på de siste 12 månedene.

– Til tross for stor konkurranse om å ansette de beste IT-hodene, fortsetter vi å vokse i antall ansatte kvartal for kvartal. Med 22 % økning i ansatte de siste 12 månedene er velfungerende og effektive onboarding-prosesser viktig, både i digitale og fysiske sammenhenger. I Itera har vi fokus på å la alle nye ansatte bli godt kjent med både bedriftskulturen og konsernets strategi, uavhengig om de sitter på våre kontorer, ute hos kunde eller på hjemmekontor, sier Arne Mjøs, konsernsjef i Itera.

Driftskostnadene var 16% høyere i fjerde kvartal 2021, og endte på NOK 141,1 millioner (NOK 122,0 millioner), mens kostnadene for året som helhet økte med 18% til 516,5 millioner.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for den digitale kjernevirksomheten var et overskudd på NOK 24,5 millioner (NOK 21,3 millioner) i fjerde kvartal, tilsvarende en EBITDA-margin på 15,5% (15,7%). For året som helhet i 2021 var EBITDA NOK 101,5 millioner (NOK 90,3 millioner), med en EBITDA-margin på 17,1% (18,1%).

Driftsresultatet (EBIT) for fjerde kvartal var NOK 18,3 millioner (NOK 13,6 millioner), som representerer en EBIT-margin på 11,5% (10,0%). For året som helhet i 2021 var EBIT NOK 77,1 millioner (NOK 59,2 millioner) med en EBIT-margin på 13,0% (11,9%).

Som tidligere rapportert er Itera i ferd med å avvikle sin egen datasenterdrift. Det danske datasenteret ble stengt i starten av 2022, og det norske følger om kort tid. Iteras totale driftsinntekter inkludert datasenterdriften var NOK 167,8 millioner (NOK 167,3 millioner) i fjerde kvartal 2021, med en EBIT på NOK 13,6 millioner (13,0 millioner kroner). Den samlede virksomheten hadde ved utgangen av kvartalet 648 ansatte, mot 569 ved utgangen av tilsvarende kvartal i 2020.

– Til tross for økende spenninger i og rundt Ukraina har vi et normalt drifts- og aktivitetsnivå ved vårt kontor i Kyiv som ligger mer enn 600 kilometer fra sentrum av urolighetene i landets østlige regioner. Vi har gode beredskapsplaner, tar vare på våre ansatte og sikrer løpende leveranser til våre kunder. Vår distribuerte leveransemodell gjør oss i stand til å jobbe hjemmefra eller fra våre andre kontorer vest i Ukraina, Slovakia eller Norden.

Inntektene fra Iteras 30 største kunder utgjorde 76% av driftsinntektene, som er en nedgang på fire prosentpoeng sammenlignet med fjerde kvartal 2020. Nye kunder sto for 13% av omsetningen.

Styret i Itera ASA besluttet i styremøte 16.02.22 å foreslå et ordinært utbytte på NOK 0,20 per aksje til den ordinære generalforsamlingen 24. mai 2022. Det vil også be om fullmakt til å vedta et mulig tilleggsutbytte senere på året.

For mer informasjon:

Arne Mjøs, konsernsjef | arne.mjos@itera.com | +47 905 23 172
Bent Hammer, finansdirektør | bent.hammer@itera.com | +47 982 15 497