Kommunikasjon og klarspråk i hastighetens tid

27. januar 2020

Vi overøses med informasjon, i alle kanaler. En forskningsstudie fra University of California, San Diego slår fast at vi gjennom ulike kanaler som mobil, internett, e-post, aviser, sosiale medier og tv blir eksponert for ca. 23 ord per sekund i løpet av døgnet. Hva skal til for å nå fram med innholdet vårt i denne massive informasjonsflommen? Det er enkle svaret er at vi må ha et godt og relevant innhold og et tydelig budskap, formidlet gjennom klarspråk.

GettyImages-498424506

Definer hvem du skriver til, og følg prinsippene om klarspråk

Er det så komplisert med klarspråk? Nei, det er ikke det. Starter du med å stille deg selv følgende spørsmål, før du skriver, er mye gjort: Hvem skriver jeg til? Hvorfor skriver jeg? Hva vil jeg at leseren skal vite eller gjøre etter å ha lest teksten?

Deretter følger du de viktigste klarspråk-prinsippene:

  1. Kom raskt til saken, gjerne allerede i overskriften.
  2. Ta bare med det som er relevant for leseren.
  3. Del teksten inn i avsnitt med beskrivende mellomtitler.
  4. Bruk kulepunkter for å fremheve ting, f.eks. hva leseren skal gjøre etter å ha lest teksten.
  5. Unngå fagbegreper som leseren ikke har forutsetning for å forstå, eller forklar dem.

Husk at digitale lesere er selektive

Du lurer kanskje på om disse rådene om klarspråk gjelder både digitale og trykte kanaler? Svaret er ja, men de er ekstra viktige når vi skriver for digitale kanaler. Vi er nemlig ekstremt selektive og utålmodige når vi er på nett. Vi skanner overskrifter, ingresser og mellomtitler. Vi leter etter spesifikk informasjon, og forventer umiddelbare svar. Det må derfor være enkelt for leserne å finne det de leter etter. En analyse fra Chartbeat viser at etter bare noen få hundre ord, er kun halvparten av leserne igjen, og bare én av ti leser hele artikkelen.

Styr unna buzzwords i klarspråk

En ting til, når vi er inne på kommunikasjon basert på klarspråk: forsøk å unngå såkalte buzzwords, ord som bare innvidde forstår. Jeg tenker på ord og begreper som for eksempel: disruptiv innovasjon, agile coaching, lean canvas, MVP og design thinking. Svært mange sitter som spørsmålstegn når de hører disse ordene, men tør ikke si det. Det skjer hver dag, i et møterom nær deg - eller i det du befinner deg i. Som rådgiver i et kommunikasjons- og teknologiselskap, har jeg opplevd det selv. Det har vært vanskelig å si til folkene rundt meg at jeg ikke forstår, fordi ordene tilhører min egen jobbsfære.

Heldigvis er jeg over den skrekken. For én ting er sikkert: enten vi skriver en e-post til en kollega, eller jobber med å utvikle digitale kjøpsløsninger for en kunde, må vi benytte klarspråk så folk flest forstår, fordi leserne er nettopp det – folk flest.

Interessert i å lese mer? Det står om forskningsstudien jeg viser til i denne artikkelen: https://www.tech21century.com/the-human-brain-is-loaded-daily-with-34-gb-of-information/