Kort om kunstig intelligens

3. juni 2020

Vi står midt i en teknologirevolusjon – med kunstig intelligens i spissen. Teknologien engasjerer og bekymrer. Teknologien kan lære og ta beslutninger. Teknologien er spådd å endre verden slik vi kjenner den; for samfunnet, selskaper og sluttbrukere.

Stefan Astroza Portrett Oktober 2020

Kunstig intelligens har mange bruksområder

Kunstig intelligens er blant det «hotteste» teknologidrevne temaet på tvers av bransjer. Mye av teknologiene er gammelt nytt, men det er kvantesprang innen datakraft, algoritmer og datamengder som har popularisert kunstig intelligens nå. 

Virtuelle agenter, også kalt chatbots, har blitt et vanlig syn i flere bransjer og er for mange det man forbinder med kunstig intelligens. Men det stopper ikke der. Kunstig intelligens er en paraplybetegnelse for flere teknologier. Dette er er noen av dem:

  • Naturlig språkprosessering. Undergruppe av kunstig intelligens som bistår maskiner med å forstå og tolke menneskelig språk.
  • Talegjenkjenning. Maskiners evne til å forstå menneskelig tale, diktere tekst og utføre kommandoer. 
  • Biometri. Analyse og autentisering av menneskers fysiske kjennetegn.
  • Maskinlæring. Maskiner som kan lære av empiri og løse komplekse problemer ved bruk av datadrevne metoder. 
  • Nevrale nettverk og dyp læring. Maskiner som simulerer hjernens nevrale nettverk og muliggjør læring på lik linje som mennesker. 
  • Datasyn. Grunnlaget for at maskiner kan forstå og analysere digitale bilder og videoer. 
  • Tekstanalyse. Analyse av store mengder tekstdata og autogenerering av tekst som kan benyttes på tvers av teknologi og system.

kunstig-intelligens

 

Skyhøyt potensiale med kunstig intelligens

Brukspotensialet til kunstig intelligens er stort, og satt på spissen er det kun fantasien som setter grenser. Gevinstene ligger ikke bare i bedre kundedialog og brukergrensesnitt, men også mer effektiv drift og virksomhetsstyring. Aktørene som evner å kombinere kunstig og emosjonell intelligens til å lage de beste løsningene vil få betydelige konkurransefortrinn i sitt marked. 

Ser vi til bankbransjen så finnes det en rekke bruksområder for å skape en mer intelligent bank. Flere aktører har allerede kommet langt med å bruke kunstig intelligens i kundeløsninger og interne prosesser. 

kort-om-kunstig-intelligens-2

Kunstig intelligens gir økt beslutningsgrunnlag

Felles for mange av initiativene fra flere banker er kundefokuset og hvordan banker kan forstå kundebehovet bedre enn de evner i dag. Ved å analysere kundedata vil banker kunne tilby mer personaliserte anbefaleringer. Kundenes behov for banktjenester oppstår ofte i forbindelse med endringer i livssituasjon. Ved å analysere bruksmønsteret til kunder før og etter større livshendelser kan bankene lage maskinlæringsmodeller som gjenkjenner mønstre på kunder som skal gjennom større livshendelser og komme med anbefalinger og tilbud skreddersydd for livshendelsen.  

Aktørene som evner å kombinere kunstig og emosjonell intelligens til å lage de beste løsningene vil få betydelige konkurransefortrinn i sitt marked.