Pandemi, teknologi og merkevare

6. april 2020

Jeg tenker sjelden over teknologien som ligger bak. Nå gjør jeg det. Mange av oss sitter hjemme på ubestemt tid. Det er så vidt Norge virker, men teknologien gjør det.

Pandemi, teknologi og merkevare2

Korona-isolasjonen og ønske om kontakt og en smidig arbeidshverdag (for oss som har hjemmekontor) gjør at jeg er langt mer bevisst på teknologiene jeg omgir meg med. Bevisst på at de bare må virke, får jeg legge til. Og når teknologi virker, øker folks tillit til merkevaren. Tillit er merkevarenes hellige gral.

Jeg tenker selvsagt over teknologiene i prosjekter jeg jobber. I OBOS, for eksempel. hvor jeg i et drøyt år har jobbet som innholdsrådgiver i et tverrfaglig prosjekt. Her tenker jeg på teknologien fordi teamet også består av utviklere. OBOS bygger blant annet en ny innholdsplattform basert på såkalte headless-prinsipper, som enkelt forklart betyr at innhold kan tas ut i ulike flater. Det blir også et nytt obos.no med ny teknologi under panseret. Løsningene bidrar til at forretningsområdene i OBOS kan møte behovene til kunden mer helhetlig. Nye ideer kan testes raskt ut og bli til nye tjenester. Alt dette bidrar til å styrke den merkevareopplevelsen OBOS vil formidle.

Merkevarens smitteeffekt

Microsoft Teams har jeg brukt før, men aldri tenkt så mye over det. Jeg har lenge hatt et anstrengt forhold til det uestetiske og digital-totalitære Microsoft. Kanskje et av de minst viktige, men mest distribuerte produktene til Microsoft, det baktunge tekstbehandlingsprogrammet Word, er for en som skriver tekst hele dagen, et sant slit å forholde seg til. Selskapet har klemt inn all things tekstbehandling på ett og samme sted og har gjort det helt umulig å orientere seg. Opplevelsen av Word har smittet over på hele opplevelsen min av merkevaren Microsoft. Men nå, i min ensomhets glede over å se ansikter og høre stemmer i Teams, kjenner jeg at jeg er i ferd med å mykne litt. Mikro-softne, rett og slett.

Også for Facebook, som jeg lenge har leflet med tanken på å forlate. Særlig om det skjer nå. Og når kvelden kommer og min indre TV-slave frivillig lar seg mishandle av Netflix og HBO, trekker jeg et lettelsens sukk over at alt fungerer. For jeg vet jo at jeg ikke er den eneste TV-slaven der ute. Vi er alle TV-slaver nå, og tenk om nettet rakner og det overfylte slaveskipet går til bunns!

En epidemi av sterkere merkevarer

Siden midten av 90-tallet har jeg jobbet med noen av Norges – og av og til verdens – største merkevarer. Jeg har sittet i mange møter med kunder om merkevaren. Det har da handlet om å uttrykke virksomhetens med visuelle og verbale virkemidler. Løfte sjelen fram. Skape tilhørighet. I de senere årene også styrke den med faglig fundert tjenestedesign og UX. Og det skal det jo handle om, fortsatt. Men diskusjonene om teknologi foregår ofte på andre premisser enn merkevarens, og gjerne med svak forståelse for den psykologiske dynamikken mellom merkevareopplevelse og teknologi. For kan teknologien levere noe mer enn bare å fungere? Det kan den. Teknologi kan besjele merkevaren, den også.

Hadde flere virksomheters merkevarefolk og teknologer teamet seg bedre opp, både hos kunder og leverandører, tror jeg vi ville ha fått en epidemi av sterkere merkevarer og mer spenstig teknologi.