Prosjektlederrollen 2020

30. januar 2020

Det har lenge vært snakk om en prosjektlederrolle i endring og den digitale transformasjonen, men hva menes egentlig med det? Og hva er det vi i Itera ser blir viktig fremover?

Trine Ødegård

De som skriver om trender og hva trendene betyr for prosjektledelse for 2020 snakker blant annet om kunstig intelligens, hybrid prosjektledelse, data analytics og «den menneskelige faktoren».

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens, eller AI, og automatisering spås å få stor påvirkning på prosjektlederrollen. Både med tanke på prosjekter relatert til teknologiene, men også knyttet opp til selve jobben vi gjør. Som for eksempel automatisering av status, rapportering og typiske administrasjonsoppgaver. Kanskje kan man benytte AI til å understøtte de beslutningene vi som prosjektledere må ta, og at vi kan hente opp og visualisere fakta mye raskere enn vår menneskelige hjerne er i stand til.

Om dette vil skje akkurat i år, eller om det er noen flere år unna, blir spennende å følge med på.

Hybrid prosjektledelse og distribuerte team

Begrepet hybrid prosjektledelse spås som en viktig trend for 2020. Med det mener man evnen til å kombinere for eksempel tradisjonell metodikk (som vannfall) med agile metoder og evnen til å velge rett metode avhengig av kompleksitet. Dette er naturlig med tanke på at utviklingen og teknologien går så raskt fremover at vi ikke alltid vet hvor vi er når prosjektet er ferdig. Det krever en smidig tilnærming og evnen til å endre raskt.

I Itera har vi jobbet lenge med hybride leveranser og smidige team, og som prosjektledere har vi kombinert ulike metodikker avhengig av prosjektene vi jobber med. Dessuten har vi lang og god erfaring med å jobbe smidig med distribuerte team, som også spås at er kommet for å bli. Teknologien gjør det mulig å jobbe godt sammen «remote», og et prosjektteam består gjerne av medlemmer fordelt på flere lokasjoner og gjerne ulike land. Det innebærer også at prosjektlederrollen ikke lenger handler hovedsakelig om styring og milepælsplaner, men vel så mye om samhandling og fasiliterende lederskap.

Data analytics og big data

En annen trend det snakkes om er at teknologien gir oss enorm tilgang på data, populært omtalt som data analytics eller big data. Moderne skybasert teknologi, understøttet av Microsoft, Google og Amazon driver denne utviklingen ytterligere fremover, gjennom APIer og rammeverk for innhenting, prosessering og analyser av data i stor skala.

Beslutninger på bakgrunn av innsamlede data, fakta og målinger gir prosjektlederen et enormt potensiale til å utføre rådgivning og bedre mitigering av risiko. Det er imidlertid lett å gå seg vill i den enorme datajungelen, og det blir viktig at vi som prosjektledere har evnen til å være gode rådgivere for våre kunder. I Itera har vi teknologer med ekstremt god dybdekompetanse på data og tolkning av data, og denne kompetansen tar vi med inn i våre kundeprosjekter.

Den menneskelige faktoren

Den siste trenden som jeg vil nevne er den menneskelige faktoren (EQ). I en virkelighet hvor AI, big data, raske endringer, hybride leveranser og større usikkerhet preger vår hverdag så kan vi ikke overse at vi er mennesker som skal jobbe sammen i denne virkeligheten. Det snakkes derfor om at prosjektlederens evne til å forstå mennesker, forstå hvorfor vi føler og reagerer som vi gjør og hva som skal til for å fremme velfungerende team er viktigere enn noen gang.

Denne utviklingen tar Itera på alvor og vi har gjort et løft og investert mye i videreutvikling av våre prosjektledere med mer fokus på coaching og endringsledelse i tillegg til faglig kompetanse og teknologikompetanse.

Dette er prosjektlederen vi ser etter når vi rekrutterer

Når vi rekrutterer nye prosjektledere så ser vi etter personer med teknisk kompetanse, gjerne utvikler eller ingeniør i bunn, som også har en god menneskelig innsikt. Våre prosjektledere må ha forståelse for at den digitale transformasjonen vi står oppi krever vel så mye av oss som endringsledere og coacher, i tillegg til ryddighet og struktur.

Den digitale transformasjonen pågår i alle bransjer. Bank og finans har kanskje kommet lenger med tanke på å snu til en mer smidig tilnærming, men vi ser også at energi og industri kommer for fullt. For Itera er det derfor verdifullt med prosjektledere som også har god kompetanse fra disse bransjene.

Lyst til å lese mer?

Her er noen flere artikler om trender 2020 som jeg anbefaler:

https://www.proofhub.com/articles/project-management-trends

https://twproject.com/blog/2020-project-management-trends/