Små tekster, stor effekt

25. juni 2019

Mikrotekst, eller UX-tekst som det også heter, er brukeropplevelsens “make or break”. Det er tekstene i det digitale miljøet som motiverer før en handling, instruerer underveis i en handling og gir feedback/tilbakemelding etter at handlingen er utført. Du finner dem på alt fra knapper til feilmeldinger.

Young Man and Skull (Jeune homme à la tête de mort) (ca. 1896-1898) by Paul Cézanne. Original from Original from Barnes Foundation.

Young Man and Skull (Jeune homme à la tête de mort) (ca. 1896-1898) by Paul Cézanne. Original from Original from Barnes Foundation.

Mikrotekst betyr ikke at det skal være kortest mulig tekster. Det betyr bare at det handler om de korte tekstene – som noen ganger kan de være ganske lange. For eksempel er Gjensidige en virksomhet som ikke kvier seg for å kline til i mikrotekstene på nettsidene sine. Disse "små"-tekstene er skrevet for brukerne! De er holdt i merkevarens språkstil (eller tone of voice) og de beste av dem er rene konverterings-maskiner. 

"Jeg bare skrev noe, jeg." 

Flere virksomheter er flinke med mikrotekstene sine, men ikke alle. Selv store merkevarer kan oppvise et forbløffende lemfeldig forhold til dem. For det er jo det som er det fine med tekst at alle som kan legge hendene på et tastatur kan jo skrive noen ord her og der. Eller som en backender sa til meg da jeg spurte hvem som hadde skrevet tekstene i nettbutikken han hadde vært med på å utvikle: "Jeg bare skrev noe, jeg." Jeg håper, for kundens del, at det ble bra. Antakeligvis ble de nok tilbudt en profesjonell tekstforfatter, men tenkte at siden de hadde så mange i teamet med hendene allerede på tastaturet, at dette skulle gå av seg selv. Og det gjorde det jo. Alle som går inn i den nettbutikken kan se at det er mikrotekster der. 

Men det er forskjell på "mikrotekst" og mikrotekst. Og penger spart er ikke alltid penger tjent. 

To små ord

Google fikk en følelse at av hotellsøket deres med fordel kunne hatt flere brukere. "Book a room" sto det over søkeboksene. Jobbet de med det visuelle designet? Teknologien? Nei, med miktoteksten. Og da de byttet ut "Book a room" med "Check availability" økte bruken av hotellsøket med 17 prosent. I Google sitt univers utgjorde disse to små ordene en enorm forskjell. Poenget her var selvsagt at de senket terskelen for å bruke tjenesten. Hotellsøket ble mindre forpliktende. Google har fortsatt arbeidet med mikrotekstene. I skrivende stund lyder den slik: "Discover the best prices and deals for your trip." Resultatet av den siste endringen, kjenner jeg dessverre ikke. 

Mikrotekst anno 2009 

Begrepet mikrotekst – eller microcopy – dukket for første gang opp i 2009 i en bloggpost av Joshua Porter. Han solgte konsulenttjenester og 10 prosent av handelen på nettet gikk ikke gjennom fordi folk oppga feil fakturaadresse. Krise? Over på ny plattform? Nytt design? Nei. Han la til denne setningen: "Be sure to enter the billing address associated with your credit card." Problemet var løst.  

Porter skriver dette om mikrotekst: «It’s fast, light, and deadly. It’s a short sentence, a phrase, a few words. A single word. It’s the small copy that has the biggest impact.» Og legger til: «It can make or break an interface.» 

Aldri mer lorem ipsum 

Svært mange prosjekter i dag settes i gang uten profesjonell tekstforfatter. Som tidligere nevnt kan jo "alle" skrive. Og føler man at man kommer til kort, er det bare å legge inn litt "lorem ipsum" for å markere at her skal det stå noe. Kommer det en tekstforfatter inn, er det for å fikse litt helt på slutten, og da blir det gjerne så som så, fordi man kom skjevt ut helt fra begynnelsen. I de verste tilfellene har man testet og hatt unødvendig mange iterasjoner og mye redesign og ekstrajobb, fordi man ikke har forstått at hele problemet lå i et ord eller en setning som helt fra begynnelsen av kunne ha vært skrevet skikkelig.

Profesjonell tekst gjennom hele designprosessen 

Er en profesjonell tekstforfatter må være med i hele designprosessen, altså fra begynnelsen av – sammen med tjenestedesignerne, de visuelle designerne, fronenderne, backenderne og strategene. Da blir testene relevante og resultatene av dem mer presise. Og fokuset i prosessen blir på det som faktisk er  grunnen til at folk oppsøker tjenesten som skal lages: Innholdet.  

Vil du ha en grundig innføring i hva mikrotekst er, anbefaler jeg Microcopy av Kinneret Yifrah.