Skymigrasjon: Sjekkliste

Ett skritt nærmere skyen

For å oppnå fordelene ved å migrere til skyen anbefaler vi på det sterkeste å utarbeide en overordnet strategi basert på selskapets motivasjon for å flytte, enten det er behov for bedre samarbeid, teknologiske begrensninger ved eksisterende løsninger, behov for å utvikle nye tjenester og produkter raskere.

 

Få tilgang til sjekklisten