Vi finder de menneskelige løsninger på komplekse udfordringer

Komplekse udfordringer kræver menneskelige løsninger

The Factory (1887) by Vincent Van Gogh. Original from the Barnes Foundation.

The Factory (1887) by Vincent Van Gogh. Original from the Barnes Foundation.