Specialister i at skabe bæredygtig, digital forretning

Vi hjælper organisationer med at navigere i og få succes med teknologiske udfordringer og forretningskritiske, bæredygtige forandringer.

Virksomheder står over for stadig mere komplekse valg drevet af et hurtigere tempo og en høj grad af forandring forårsaget af nye teknologier, skiftende kundebehov og branchedynamik.

At tage de rigtige strategiske valg og navigere i kompleksiteten af ​​disse udfordringer er en stor opgave. Den rigtige strategi skal bygge en kultur for forandring kombineret med hurtig udførelse og hurtig læring. Vi hjælper dig med at designe vindende strategier, identificere den rigtige teknologi og planlægge, hvordan du implementerer den, og vi hjælper dig med at udføre og skalere for at skabe langsigtede konkurrencefordele.

Vi hjælper dig med at innovere og digitalisere din organisation.

Ingeniør på en offshore platform der skriver på en computer

Vi er din end-to-end partner 

Ved hjælp af vores solide, strategiske forståelse og praktiske tilgang er vi en langsigtet digitaliseringspartner. Målet er at øge din konkurrenceevne. Vores teknologimiljø udvikler løsninger som bruger kraften fra moderne teknologiplatforme, Vores evner inden for forretningsstrategi udforsker, hvordan teknologien og din virksomhed bedst kan gavne hinanden, og afdækker hvordan dine data kan skabe målbare resultater og konkurrencemæssige fordele. Vores designere bruger deres indsigt i menneskelig adfærd og i hvordan vi forholder os til, interagerer og omfavner nye produkter og tjenester.

Vi optimerer og forbereder til fremtiden

Vi forstår, at digital transformation er krævende og både tager tid og kræfter. Forberedelse til fremtiden, mens man håndterer nutidens behov kræver parallel tænkning og strategier. Vi hjælper med at optimere din nuværende teknologi og forretning, og forfiner hvordan dine produkter og tjenester fungerer, mens vi samtidig hjælper dig med at udvikle den strategi der er nødvendig for at opbygge nye platforme til fremtidig vækst.

 

En graf der viser den strategiske proces
Kort over Iteras kontorer i Europa

Fleksibel leveringsmodel 

Vi er nordiske i vores natur, men vi tænker bredere når det gælder vores hjem og arbejde. At være specialist betyder at vi skal ansætte og pleje det bedste talent, uanset hvor de bor. Vores kompetencecentrer er spredt I Norden såvel som Slovakiet og Ukraine. For at sikre, at det vi laver, gør en forskel i vores kunders verden, samler vi vores teams på tværs af geografiske regioner såvel som ekspertiseområder. Denne fleksible leveringsmodel gør os i stand til at skalere teams op og ned afhængigt af arbejdsbyrden, og hvilken kompetence der er brug for i projektet.

Ingeniør der kigger på sin tablet

Vi tager teknologien seriøst 

Hos Itera er vi nysgerrige efter ny teknologi og måder at løse udfordringer på. Uanset om det er kunstig intelligens, machine learning eller cloud-løsninger. Vi ønsker at udnytte den teknologi, din virksomhed har brug for til at skabe, innovere og udforske. Vores fleksible leveringsmodel lader os udnytte ekspertise på tværs af landegrænser og kompetencecentre.

Vores distribuerede leveringsmodel fungerer problemfrit på tværs af alle vores placeringer

Udvikler, der arbejder på sin pc

Vores mere end 200 certificerede og højtuddannede udviklere løser store udfordringer for vores kunder ved hjælp af case- og datadrevet tilgang. De udvikler selvbetjeningsløsninger, sagsstyringsløsninger, digitale tvillinger til forenklede vedligeholdelsesprocesser i industrien, varslingstjenester baseret på sensorteknologi og Smart-koncepter for bygninger og energi.

Vi forstår sammenhængene

Gammel illustration fra en fabrik

Datadrevet forretningsudvikling

Den løbende teknologiudvikling og fremkomsten af nye platforme, skaber behov for en bæredygtig og fremtidsklar forretningsmodel som udnytter alle aspekter af dine data.

Vores strategimiljø er en integreret del af teamet, når vi hjælper vores kunder med at udvikle produkter og tjenester tilpasset skiftende markedsforhold. Virksomhedens data er en nøgleressource, når vi forbedrer og udvikler konkurrencedygtige produkter og tjenester. Vi hjælper med at udnytte data til at optimere aktuelle processer, mens vi forbereder organisationen til implementering af ny teknologi til gradvist at transformere forretningen.

 

 

Når forretningsmodel, data og teknologi spiller sammen

Vi hjælper dig med at optimere din nuværende forretningsmodel og med at tilpasse den en mere bæredygtig fremtid.

Vi udvikler de digitale løsninger, der øger konkurrencedygtigheden. Vi giver solid indsigt i nutidens og morgendagens teknologiudvikling kombineret med ekspertise inden for digital kommunikation og brugeradfærd.

Tre kolleger der arbejder sammen

Mødet mellem menneske og teknologi

«Experience» handler om mødet mellem menneske og teknologi. Når nye produkter og tjenester udvikles, giver en designtilgang os mulighed for at forstå, hvilke behov og følelser der spiller ind, når vi bruger produkter og tjenester, og hvad der bestemmer, om produktet eller tjenesten bliver en succes eller ej. Design er en central del, når brugeroplevelsen skabes.

Tværfaglige teams skaber innovation og resultater

De bedste resultater skabes, når vi bruger hele bredden af vores tjenester og arbejder i tværfaglige teams. Vi danner teams med de roller, kompetencer og erfaringer som er bedst egnet til at løse udfordringen. Forretningskonsulenter, servicedesignere, arkitekter, udviklere, designere, konceptudviklere, testere - vi skaber innovation og forretningsværdi gennem vores tværfaglige tilgang. Med DevOps som metode sikrer vi hurtige og hyppige leverancer, brugercentreret udvikling og kontinuerlig udvikling.