Spesialister på bærekraftig, digital transformasjon

Vi kombinerer vår ekspertise innen teknologi, design og strategisk forretningsutvikling for å levere digitale produkter og tjenester som hjelper kundene våre med å nå ambisjonene sine, både nå og i fremtiden.

Din digitale reise starter her

Itera har over 20 års erfaring med digitalisering av norske og nordiske virksomheter, og lang tradisjon for å jobbe både tverrfaglig og smidig. Vår styrke ligger i kombinasjonen av et solid rammeverk og våre teknologieksperter, med kompetanse i verdensklasse.

Vi jobber i tverrfaglige team, som leverer alt fra strategi og design til utvikling og drift, både i Norge og i en rekke europeiske land. Itera tar leveranseansvar fra start til slutt, som en samlet og integrert tjeneste levert under ett.

For å levere høy kvalitet og innovative skybaserte løsninger raskt, sikkert og kostnadseffektivt, har vi skapt et rammeverk for metode, kultur, språk og tankesett. Vi kaller det Digitaliseringsfabrikken.

Vår ekspertise

Digital forretningsutvikling

Vi tilpasser virksomheter til en bærekraftig fremtid ved å optimalisere den digitale forretningsutviklingen. 

Design

Med design som ett av våre mest sentrale ekspertiseområder er vi unikt posisjonert for å analysere, forstå og dekke brukerbehov.

Data, kunstig intelligens og analyse

Vi hjelper virksomheter til å ta bedre beslutninger raskere, og gjøre dem klare for en datadrevet fremtid.

Systemutvikling og arkitektur

Teknologiens evne til å transformere er en drivkraft for oss. Derfor har vi et bredt spekter av ekspertise innen ulike teknologier, programmeringsspråk og rammeverk.

Skyplattformer og -tjenester

Vi hjelper virksomheter med å migrere til en skybasert IT-infrastruktur som legger til rette for å optimalisere prosesser, modernisere organisasjonen og utvikle innovative og fremtidsrettede tjenester.

Test og kvalitetssikring

Vi bidrar til økt effektivitet i software-utviklingen og hjelper din virksomhet til å oppnå deres definerte forretningsmål.
Map of Itera offices

Fleksibel leveransemodell 

I vår rolle som spesialist skal vi tiltrekke oss og dyrke de beste talentene uavhengig av hvor de er. Våre kompetansesentre befinner seg derfor over hele Norden i tillegg til i Ukraina, Slovakia, Polen og Tsjekkia.

Vi vet at mangfold og skalerbarhet er nøkkelen til hvordan vi kan utgjøre en forskjell for kundene våre. Vi setter derfor sammen tverrfaglige team på tvers av landegrenser. Denne fleksible leveransemodellen gjør at vi effektivt kan skalere teamene opp og ned avhengig av kundenes behov og hvilken kompetanse som er nødvendig på hvilket tidspunkt.

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.