Vi styrker din konkurransekraft

Vi hjelper organisasjoner med å lykkes med teknologiske utfordringer og virksomhetskritisk, bærekraftig vekst.

De fleste virksomheter står overfor stadig mer komplekse valg, forårsaket av økende tempo, ny teknologi og endringer i kundebehov og bransjedynamikk.

Å ta de rette strategiske valgene i denne kompleksiteten er en stor oppgave. Den beste strategien vil være å bygge en kultur som takler konstant endring kombinert med kontinuerlig læring. Itera hjelper din virksomhet med å utvikle effektive strategier, identifisere hva som er rett teknologi og planlegge implementeringen.

Vi hjelper deg med å innovere og digitalisere din organisasjon.

Mann sitter foran PC med havutsikt

Vi er din partner gjennom hele prosessen

Vi kombinerer solid strategisk forståelse med praktiske gjennomføringsmetoder for å kunne være en langsiktig digitaliseringspartner. Målet er å øke din konkurransekraft.

Vårt teknologimiljø utvikler løsninger som utnytter kraften i moderne teknologiplattformer. For å tilpasse og sikre langsiktig suksess av strategien, hjelper vi deg med å finne ut hvordan dataene dine kan skape målbare forskjeller og konkurransefortrinn. Vi designer brukeropplevelse basert på innsikt i menneskelig adferd og hvordan vi forholder oss til, samhandler og omfavner nye produkter og tjenester.

 

 

Vi optimaliserer og bygger for fremtiden

Vi vet at digital transformasjon krever mye tid og innsats. Det å planlegge for fremtiden samtidig som man skal håndtere dagens behov, krever parallelle strategier. Vi bistår din virksomhet med å optimalisere dagens teknologiplattform og forretningsvirksomhet. Vi hjelper deg også med å utvikle nye plattformer for fremtidig vekst.

 

Vi optimaliserer og bygger for fremtiden
Det å planlegge for fremtiden samtidig som man håndterer nåsituasjonen krever endringsdyktighet i form av kontinuerlige justeringer.
 
Kart over Iteras kontorer

Fleksibel leveransemodell 

Vi er nordiske av natur, men tenker bredere når det gjelder hvor vi bor og jobber. I vår rolle som spesialist skal vi tiltrekke oss og dyrke de beste talentene uavhengig av hvor de er. Våre kompetansesentre befinner seg derfor over hele Norden i tillegg til i Ukraina og Slovakia.

Vi vet at mangfold og skalerbarhet er nøkkelen til hvordan vi kan utgjøre en forskjell for kundene våre. Vi setter derfor sammen tverrfaglige team på tvers av landegrenser. Denne fleksible leveransemodellen gjør at vi effektivt kan skalere teamene opp og ned avhengig av kundenes behov og hvilken kompetanse som er nødvendig på hvilket tidspunkt.

Mann som ser ned på en iPad

Vi tar teknologi på alvor 

I Itera utforsker vi hele tiden hvordan ny teknologi kan brukes til å løse eksisterende og nye utfordringer. Enten det handler om kunstig intelligens, maskinlæring eller skyløsninger, ser vi etter den teknologien som best støtter din virksomhet når det gjelder effektivitet, skalerbarhet og innovasjon. Vår fleksible leveransemodell gjør det enkelt å utnytte ekspertisen vi har på tvers av landegrenser og kompetansesentre.

Vår fleksible leveransemodell fungerer sømløst på tvers av landegrenser.

Utvikler som jobber

Itera har ca. 200 sertifiserte og høyt utdannede utviklere som løser komplekse utfordringer for kundene våre basert på en use case- og datadrevet tilnærming. De utvikler selvbetjeningsløsninger, saksbehandlingssystemer, digitale tvillinger for optimaliserte vedlikeholdsprosesser i industrien, varslingstjenester basert på sensorteknologi og smart-konsepter for bygninger og energi.

Vi forstår sammenhengene

We take your technology seriously legacy-2

Datadrevet forretningsutvikling

Den løpende teknologiutviklingen og fremveksten av nye plattformer krever bærekraftige og fremtidsrettede forretningsmodeller som utnytter alle tilgjengelige forretningsdata. Vårt strategimiljø er en integrert del av teamet når vi bistår kundene våre med å utvikle produkter og tjenester tilpasset endrede markedsforhold. Virksomhetens data er en helt sentral ressurs når vi forbedrer og utvikler konkurransedyktige produkter og tjenester. Vi bistår med å utnytte data for å optimalisere dagens prosesser, samtidig som vi forbereder organisasjonen på å implementere ny teknologi for å gradvis omstille virksomheten.

 

 

Når forretningsmodell, data og teknologi spiller sammen 

Vi optimaliserer din eksisterende forretningsmodell for en bærekraftig fremtid, og utvikler digitale løsninger for økt konkurransedyktighet. Vi stiller med solid innsikt i dagens og morgendagens teknologiutvikling kombinert med ekspertise innen digital kommunikasjon og brukeradferd.

Tre mennesker som brainstormer og skriver på en glasstavle

Møtet mellom menneske og teknologi

«Experience» handler om møtet mellom menneske og teknologi. Når nye produkter og tjenester utvikles lar en designtilnærming oss forstå hvilke behov og følelser som spiller inn når vi tar disse i bruk, og hva som avgjør om produktet eller tjenesten blir en suksess eller ikke. Design er en sentral del når brukeropplevelsen utformes.

Tverrfaglige team skaper innovasjon og resultater 

De beste resultatene oppnår vi når vi jobber i tverrfaglige team og utnytter hele bredden i tjenestespekteret vårt. I Itera setter vi alltid sammen team basert på de rollene, den kompetansen og den erfaringen som er best egnet til å løse kundens utfordringer. Forretningsrådgivere, tjenestedesignere, arkitekter, utviklere, designere, tekstforfattere, konseptutviklere, testere – sammen skaper vi innovasjon og forretningsverdi gjennom vår tverrfaglige tilnærming. Med DevOps som metode sikrer vi raske og hyppige leveranser, brukersentrert utvikling og kontinuerlig utvikling.