Spesialister i å skape bærekraftig, digital forretning

Vi hjelper organisasjoner med å lykkes med teknologiske utfordringer og virksomhetskritisk, bærekraftig vekst.

De fleste virksomheter står overfor stadig mer komplekse valg, forårsaket av økende tempo, ny teknologi og endringer i kundebehov og bransjedynamikk.

Å ta de rette strategiske valgene i denne kompleksiteten er en stor oppgave. Den beste strategien vil være å bygge en kultur som takler konstant endring kombinert med kontinuerlig læring. Itera hjelper din virksomhet med å utvikle effektive strategier, identifisere hva som er rett teknologi og planlegge implementeringen.

Vi hjelper deg med å innovere og digitalisere din organisasjon.

Mann sitter foran PC med havutsikt

Vi er din ende-til-ende partner

Vi er en smidig partner innen digital transformasjon. Vi kombinerer strategisk forståelse med en praktisk tilnærming for å øke konkurranseevnen din, og hjelpe virksomheten din til å vokse ved å utnytte mulighetene som tilbys av moderne teknologiplattformer.

Vi er mer enn 600 dyktige dataingeniører, utviklere, arkitekter, smidig coacher, designere og forretningsstrateger som jobber i tverrfaglige team på tvers av fem land for å skape bærekraftig, digital virksomhet sammen med kundene våre.

Vår ekspertise

Ved å bruke kompetansen vår innen digital teknologi, rådgivning og design, transformerer vi kundenes virksomheter og hjelper dem med å realisere ambisjonene for en bærekraftig fremtid.

Digital forretningsutvikling

Vi hjelper din virksomhet til å optimalisere den digitale forretningsutviklingen og til å tilpasse virksomheten til en bærekraftig fremtid.

Design

Med design som ett av våre mest sentrale ekspertiseområder er vi unikt posisjonert for å analysere, forstå og dekke brukerbehov.

Data, kunstig intelligens og analyse

Vi hjelper virksomheter til å ta bedre beslutninger raskere, og gjøre dem klare for en datadrevet fremtid.

Systemutvikling og arkitektur

Teknologiens evne til å transformere er en drivkraft for oss. Derfor har vi et bredt spekter av ekspertise innen ulike teknologier, programmeringsspråk og rammeverk.

Skyplattformer og -tjenester

Vi hjelper virksomheter med å migrere til en skybasert IT-infrastruktur som legger til rette for å optimalisere prosesser, modernisere organisasjonen og utvikle innovative og fremtidsrettede tjenester.

Test og kvalitetssikring

Vi bidrar til økt effektivitet i software-utviklingen og hjelper din virksomhet til å oppnå deres definerte forretningsmål.

Vi optimaliserer og bygger for fremtiden

Vi vet at digital transformasjon krever mye tid og innsats. Det å planlegge for fremtiden samtidig som man skal håndtere dagens behov, krever parallelle strategier. Vi bistår din virksomhet med å optimalisere dagens teknologiplattform og forretningsvirksomhet. Vi hjelper deg også med å utvikle nye plattformer for fremtidig vekst.

 

Vi optimaliserer og bygger for fremtiden
Det å planlegge for fremtiden samtidig som man håndterer nåsituasjonen krever endringsdyktighet i form av kontinuerlige justeringer.
 
Itera offices

Fleksibel leveransemodell 

Vi er nordiske av natur, men tenker bredere når det gjelder hvor vi bor og jobber. I vår rolle som spesialist skal vi tiltrekke oss og dyrke de beste talentene uavhengig av hvor de er. Våre kompetansesentre befinner seg derfor over hele Norden i tillegg til i Ukraina og Slovakia.

Vi vet at mangfold og skalerbarhet er nøkkelen til hvordan vi kan utgjøre en forskjell for kundene våre. Vi setter derfor sammen tverrfaglige team på tvers av landegrenser. Denne fleksible leveransemodellen gjør at vi effektivt kan skalere teamene opp og ned avhengig av kundenes behov og hvilken kompetanse som er nødvendig på hvilket tidspunkt.

Tverrfaglige team skaper innovasjon og resultater 

De beste resultatene oppnår vi når vi jobber i tverrfaglige team og utnytter hele bredden i tjenestespekteret vårt. I Itera setter vi alltid sammen team basert på de rollene, den kompetansen og den erfaringen som er best egnet til å løse kundens utfordringer. Forretningsrådgivere, tjenestedesignere, arkitekter, utviklere, designere, tekstforfattere, konseptutviklere, testere – sammen skaper vi innovasjon og forretningsverdi gjennom vår tverrfaglige tilnærming. Med DevOps som metode sikrer vi raske og hyppige leveranser, brukersentrert utvikling og kontinuerlig utvikling.