Test og kvalitetssikring

Oppfyll dine testkrav

Vi bidrar til økt effektivitet i software-utviklingen og hjelper din virksomhet til å oppnå deres definerte forretningsmål.

Kvalitet fremfor kvantitet 

Med høye krav til rask utvikling og lansering av nye, digitale tjenester og produkter øker risikoen for at testing ikke blir tilstrekkelig prioritert. Dette kan raskt resultere i økte vedlikeholdskostnader, redusert kundetilfredshet og økt risiko for feil og nedetid.

Vi hjelper kundene våre med å nå deres kvalitetsmål. Ved å bygge på vår domenekompetanse, rammeverk, verktøy og metodikk bidrar vi til at kunden bruker mindre tid på testing og kvalitetssikring. På denne måten gjør vi hele livsløpet i softwareutviklingen mer effektivt, samtidig som vi øker potensialet for å nå forretningsmålene som er definert.

Test & Quality Assurance

Med et stadig høyere tempo i softwareutviklingen er det viktigere enn noen gang å sørge for leveranser av høy kvalitet.

2021_Itera - Jorunn - HiRes - 45

Planmessig og metodebasert 

Vi tester alle funksjonelle aspekter ved produktet ditt for å verifisere at det fungerer slik det skal. I tillegg bidrar våre testeksperter til å finjustere produktet ved å også sjekke ikke-funksjonelle parametere som påvirker brukeropplevelsen.

Vi baserer oss på solid metodikk for å bygge robuste testprosesser, samtidig som vi tilpasser oss til hver enkelt kundes unike behov.

Vår tilnærming

Den gjennomgående digitaliseringen i alle industrier foregår i en enorm hastighet. Etter hvert som virksomheter blir datadrevet, stiller de nye og store krav til ny teknologi og forretnings- og leveransemodeller for å tilpasse seg nye måter å jobbe på og for å ta ledende posisjoner i det nye forretningslandskapet. 

I Itera kaller vi vår tilnærming «platform first», der vi støtter den datadrevne virksomheten ved å ta utgangspunkt i de mest avanserte skybaserte teknologiene – kunstig intelligens, maskinlæring og digitale tvillinger – for å skape innovative løsninger på kundenes utfordringer. Vi utvikler løsningene i tverrfaglige team bestående av eksperter innen teknologi, forretningsstrategi og brukeropplevelse. 

Workshop

Vår ekspertise

Digital forretningsutvikling

Vi hjelper din virksomhet til å optimalisere den digitale forretningsutviklingen og til å tilpasse virksomheten til en bærekraftig fremtid.

Design

Med design som ett av våre mest sentrale ekspertiseområder er vi unikt posisjonert for å analysere, forstå og dekke brukerbehov.

Data, kunstig intelligens og analyse

Vi hjelper virksomheter til å ta bedre beslutninger raskere, og gjøre dem klare for en datadrevet fremtid.

Systemutvikling og arkitektur

Teknologiens evne til å transformere er en drivkraft for oss. Derfor har vi et bredt spekter av ekspertise innen ulike teknologier, programmeringsspråk og rammeverk.

Skyplattformer og -tjenester

Vi hjelper virksomheter med å migrere til en skybasert IT-infrastruktur som legger til rette for å optimalisere prosesser, modernisere organisasjonen og utvikle innovative og fremtidsrettede tjenester.

Test og kvalitetssikring

Vi bidrar til økt effektivitet i software-utviklingen og hjelper din virksomhet til å oppnå deres definerte forretningsmål.