Test og kvalitetssikring

Oppfyll dine testkrav

Vi bidrar til økt effektivitet i software-utviklingen og hjelper din virksomhet til å oppnå deres definerte forretningsmål.

Kvalitet fremfor kvantitet 

Med høye krav til rask utvikling og lansering av nye, digitale tjenester og produkter øker risikoen for at testing ikke blir tilstrekkelig prioritert. Dette kan raskt resultere i økte vedlikeholdskostnader, redusert kundetilfredshet og økt risiko for feil og nedetid.

Vi hjelper kundene våre med å nå deres kvalitetsmål. Ved å bygge på vår domenekompetanse, rammeverk, verktøy og metodikk bidrar vi til at kunden bruker mindre tid på testing og kvalitetssikring. På denne måten gjør vi hele livsløpet i softwareutviklingen mer effektivt, samtidig som vi øker potensialet for å nå forretningsmålene som er definert.

Test & Quality Assurance

Med et stadig høyere tempo i software-utviklingen er det viktigere enn noen gang å sørge for leveranser av høy kvalitet.

2021_Itera - Jorunn - HiRes - 45

Planmessig og metodebasert 

Vi tester alle funksjonelle aspekter ved produktet ditt for å verifisere at det fungerer slik det skal. I tillegg bidrar våre testeksperter til å finjustere produktet ved å også sjekke ikke-funksjonelle parametere som påvirker brukeropplevelsen.

Vi baserer oss på solid metodikk for å bygge robuste testprosesser, samtidig som vi tilpasser oss til hver enkelt kundes unike behov.

 

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.