Åpenhetsloven

GettyImages-1212006400

Itera bekrefter herved sin intensjon om å være i samsvar med den norske åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022.

Itera ble grunnlagt i 1998, og er et av de mest erfarne teknologiselskapene i Norden. Ved å kombinere vår ekspertise innen teknologi, design og forretningsrådgivning hjelper vi kundene våre med nåværende og fremtidige utfordringer.

Itera har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Island, Slovakia, Polen, Ukraina og Tsjekkia. Vi leverer innovative løsninger og tjenester til rundt 20 land, inkludert alle nordiske land.

Vi er bevisste på ansvaret vårt

I Itera påtar vi oss et viktig samfunnsansvar (CSR) overfor mennesker, samfunn, miljø og bransjen vi tilhører. De valgene og initiativene vi tar, gjør vi med en bevissthet om å muliggjøre langsiktig, positiv forandring. Vi vet at morgendagens vinnere er bevisste på sitt ansvar.

Itera er forpliktet til høye standarder for etisk oppførsel og overholdelse av lover og forskrifter. Følgelig har vi nulltoleranse for ulovlig og uetisk forretningsadferd og aktiviteter, inkludert bestikkelser og korrupsjon, skatteunndragelse, tvangsarbeid, barnearbeid, ikke-anstendige arbeidsforhold og andre brudd på menneskerettighetene. 

Retningslinjer og prosedyrer

Alle retningslinjene og prosedyrene nedenfor ble vedtatt av Itera for å sikre overholdelse av den norske åpenhetsloven, arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven:

Eksterne kontroller

  • Supplier Code of Conduct
  • Retningslinjer for administrasjon av innkjøp
  • Evaluering av faktiske skadevirkninger og betydelige risikoer for skadevirkninger gjennom leverandørens due diligence-prosess

Internkontroller

  • Etiske retningslinjer
  • Varslingspolitikk
  • Retningslinjer for helse, sikkerhet og miljø
  • Retningslinjer for mangfold og inkludering
  • Medarbeidertilfredshetsundersøkelse
  • Prosedyre for evaluering av leverandørens ytelse

 

Kontakt oss

Finn ut hvordan Itera adresserer negative innvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Human Rights Due Diligence Årsrapport for 2022

Du kan sende din forespørsel til complianceoffice@itera.com.