Test & kvalitetssäkring

Uppfyll dina testkrav

Vi bidrar till ökad effektivitet inom mjukvaruutveckling och hjälper ditt företag att nå sina affärsmål.

Kvalitet över kvantitet

Med höga krav på snabb utveckling och lansering av nya, digitala tjänster och produkter ökar risken för att testning inte prioriteras tillräckligt. Detta kan snabbt resultera i ökade underhållskostnader, minskad kundnöjdhet och ökad risk för fel och stillestånd.

Vi hjälper våra kunder att nå sina kvalitetsmål. Genom att bygga på vår domänexpertis, ramverk, verktyg och metodik hjälper vi kunden att prioritera men ändå lägga mindre tid på testning och kvalitetssäkring. På så sätt effektiviserar vi hela livscykeln för mjukvaruutveckling, samtidigt som vi ökar potentialen att nå de affärsmål som har definierats.

Test & Quality Assurance

Med en ständigt ökande takt i mjukvaruutvecklingen är det viktigare än någonsin att säkerställa leveranser av hög kvalitet

2021_Itera - Jorunn - HiRes - 45

Planerad och metodbaserad

Vi testar alla funktionella aspekter av din produkt för att verifiera att den fungerar som den ska. Dessutom hjälper våra testexperter till att finjustera produkten genom att även kontrollera icke-funktionella parametrar som påverkar användarupplevelsen – såväl tillförlitlighet som användbarhet.

Vi bygger arbetet på en gedigen metodik för robusta testprocesser, samtidigt som vi anpassar oss till varje enskild kunds unika behov.

Kontakta oss

Låt oss identifiera vad vi kan transformera, bygga och innovera tillsammans.