Projekt

Vi tillhandahåller lösningar och tjänster som bidrar till hållbar utveckling inom flera sektorer såsom energi, industri, bank, försäkring, hälsa och offentliga tjänster.

NHO

Generativ AI ger en effektiv inblick i samhället och arbetslivet

Generativ AI är på allas läppar och kommer sannolikt att ha stor inverkan på hur vi gör affärer och driver verksamheten framöver. NHO (motsvarigheten i Norge till Svenskt Näringsliv) har börjat utforska både möjligheter och utmaningar kopplade till denna nya teknologi. Tillsammans med Itera har NHO kartlagt flera områden där generativ AI kan skapa värde.

AI
NHO
AI

Generativ AI ger en effektiv inblick i samhället och arbetslivet

Generativ AI är på allas läppar och kommer sannolikt att ha stor inverkan på hur vi gör affärer och driver verksamheten framöver. NHO (motsvarigheten i Norge till Svenskt Näringsliv) har börjat utforska både möjligheter och utmaningar kopplade till denna nya teknologi. Tillsammans med Itera har NHO kartlagt flera områden där generativ AI kan skapa värde.

Össur

En app för ökad livskvalitet

Under 2017 levde uppskattningsvis 57 miljoner människor världen över med amputation av lemmar på grund av traumatiska orsaker. Processen att skaffa en lämplig protes kan vara utmanande, särskilt eftersom ingen är den andra lik. Den här kundberättelsen handlar om hur en app kan bidra till ökad livskvalitet, och det genom att tillhandahålla personanpassade åtgärder för individuell anpassning av proteser.

Physiotherapist helping young man with prosthetic leg
Össur
Physiotherapist helping young man with prosthetic leg

En app för ökad livskvalitet

Under 2017 levde uppskattningsvis 57 miljoner människor världen över med amputation av lemmar på grund av traumatiska orsaker. Processen att skaffa en lämplig protes kan vara utmanande, särskilt eftersom ingen är den andra lik. Den här kundberättelsen handlar om hur en app kan bidra till ökad livskvalitet, och det genom att tillhandahålla personanpassade åtgärder för individuell anpassning av proteser.