Data, kunstig intelligens og analyse

Frigjør kraften i data!

Vi hjelper virksomheter til å ta bedre beslutninger raskere, og gjøre dem klare for en datadrevet fremtid.

Øk din konkurransekraft 

Den raske digitaliseringen og utviklingen av nye teknologier skaper en eksepsjonell vekst i data.

Data er en strategisk ressurs med potensial til å endre forretningsmodeller og tjenestetilbud. Med en datadrevet forretningstilnærming utnytter din virksomhet verdien av deres data for å øke konkurransekraften i et marked som utvikler seg stadig raskere.

Woman leading a workshop

72%

av alle høyt presterende virksomheter har en strategi med tydelig fokus på anvendelse av data.

3/5

organisasjoner har utfordringer med å gjøre data bredt tilgjengelige. En sannsynlig årsak er i mange tilfeller en lite hensiktsmessig dataarkitektur som begrenser flyt av data.

200+

Våre mer enn 200 sertifiserte og høyt kvalifiserte utviklere løser komplekse utfordringer for kundene våre basert på en «use case» og datadrevet tilnærming.

 

Tiden er moden for å se på data som en strategisk ressurs som kan bidra til suksess.

HubSpot Video
2021_Itera - Joakim - MediumRes- 24

Vi tilrettelegger din reise mot å bli en datadrevet virksomhet

Ved å samle, prosessere, analysere og modellere data om til innsikt, legger vi til rette for en datadrevet måte å jobbe på. Gjennom å jobbe i DevOps-baserte prosesser gjør vi enorme mengder data tilgjengelig for en svært effektiv måte å gjennomføre analyser, visualisering og deling av innsikt på.

Dette gir muligheter til å bygge spesialiserte dataplattformer som kan gi viktig forretningsmessig innsikt, som inntektsprognoser, prediksjon av frafall av kunder og gjenkjennelse av tegn på svindel.

 

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.