Data, kunstig intelligens og analyse

Frigjør kraften i data!

Vi hjelper virksomheter til å ta bedre beslutninger raskere, og gjøre dem klare for en datadrevet fremtid.

Øk din konkurransekraft 

Den raske digitaliseringen og utviklingen av nye teknologier skaper en eksepsjonell vekst i data.

Data er en strategisk ressurs med potensial til å endre forretningsmodeller og tjenestetilbud. Med en datadrevet forretningstilnærming utnytter din virksomhet verdien av deres data for å øke konkurransekraften i et marked som utvikler seg stadig raskere.

Woman leading a workshop

72%

av alle høyt presterende virksomheter har en strategi med tydelig fokus på anvendelse av data.

3/5

organisasjoner har utfordringer med å gjøre data bredt tilgjengelige. En sannsynlig årsak er i mange tilfeller en lite hensiktsmessig dataarkitektur som begrenser flyt av data.

200+

Våre mer enn 200 sertifiserte og høyt kvalifiserte utviklere løser komplekse utfordringer for kundene våre basert på en «use case» og datadrevet tilnærming.

 

Tiden er moden for å se på data som en strategisk ressurs som kan bidra til suksess.

2021_Itera - Joakim - MediumRes- 24

Vi tilrettelegger din reise mot å bli en datadrevet virksomhet

Ved å samle, prosessere, analysere og modellere data om til innsikt, legger vi til rette for en datadrevet måte å jobbe på. Gjennom å jobbe i DevOps-baserte prosesser gjør vi enorme mengder data tilgjengelig for en svært effektiv måte å gjennomføre analyser, visualisering og deling av innsikt på.

Dette gir muligheter til å bygge spesialiserte dataplattformer som kan gi viktig forretningsmessig innsikt, som inntektsprognoser, prediksjon av frafall av kunder og gjenkjennelse av tegn på svindel.

Vår tilnærming

Den gjennomgående digitaliseringen i alle industrier foregår i en enorm hastighet. Etter hvert som virksomheter blir datadrevet, stiller de nye og store krav til ny teknologi og forretnings- og leveransemodeller for å tilpasse seg nye måter å jobbe på og for å ta ledende posisjoner i det nye forretningslandskapet. 

I Itera kaller vi vår tilnærming «platform first», der vi støtter den datadrevne virksomheten ved å ta utgangspunkt i de mest avanserte skybaserte teknologiene – kunstig intelligens, maskinlæring og digitale tvillinger – for å skape innovative løsninger på kundenes utfordringer. Vi utvikler løsningene i tverrfaglige team bestående av eksperter innen teknologi, forretningsstrategi og brukeropplevelse. 

Ansatte i workshop

Vår ekspertise

Digital forretningsutvikling

Vi hjelper din virksomhet til å optimalisere den digitale forretningsutviklingen og til å tilpasse virksomheten til en bærekraftig fremtid.

Design

Med design som ett av våre mest sentrale ekspertiseområder er vi unikt posisjonert for å analysere, forstå og dekke brukerbehov.

Data, kunstig intelligens og analyse

Vi hjelper virksomheter til å ta bedre beslutninger raskere, og gjøre dem klare for en datadrevet fremtid.

Systemutvikling og arkitektur

Teknologiens evne til å transformere er en drivkraft for oss. Derfor har vi et bredt spekter av ekspertise innen ulike teknologier, programmeringsspråk og rammeverk.

Skyplattformer og -tjenester

Vi hjelper virksomheter med å migrere til en skybasert IT-infrastruktur som legger til rette for å optimalisere prosesser, modernisere organisasjonen og utvikle innovative og fremtidsrettede tjenester.

Test og kvalitetssikring

Vi bidrar til økt effektivitet i software-utviklingen og hjelper din virksomhet til å oppnå deres definerte forretningsmål.