Industri 4.0

På randen av revolusjon

Industri 4.0 har gjort sitt inntog i Norge og globalt. Hvordan vil den fjerde industrielle revolusjon påvirke norsk næringsliv i årene fremover?

Industri 4.0 er et begrep som brukes om den fjerde industrielle revolusjonen, en revolusjon vi står midt i akkurat nå. Teknologien utvikler seg raskt, og internett, produksjon og produkter smelter sammen. Fysiske produkter og prosesser kobles til sensorer og blir digitalisert. Mengden data øker og lagres i skyen, slik at vi har en nesten ubegrenset mulighet til å analysere dem.

Denne broen mellom det fysiske og det digitale åpner for helt nye muligheter både innen produksjon av produkter og tjenester – og hvordan de omsettes, forbrukes og gjenbrukes.

«Alle tidligere industrielle revolusjoner har hatt ringvirkninger utenfor industrien»

Forsiden av trendrapporten

Denne rapporten er et samarbeid mellom Itera og DNX, Dagens Næringslivs byrå for innholdsproduksjon. Rapporten gir en oversikt over mulighetene økt digitalisering vil skape innen bransjer som kraft, olje og energi og tradisjonell produksjonsindustri. Den inneholder også intervjuer med flere av de mest sentrale aktørene som setter rammene for utviklingen – fra myndigheter og interesseorganisasjoner til selskapene som er kommet lengst i å utvikle fremtidens digitale løsninger.

God lesning!

 

Last ned hele rapporten