Vi har masse data. Hvordan kan vi bruke den til å skape verdi?

Hva om du kan forutse dine kunders neste handlinger? Hva om du kan sikre stabile kunderelasjoner gjennom å forstå hvilke hendelser som utløser kundefrafall? Hva om du kan utvikle strategier og kommunikasjon som skaper lojale kunder over tid? Vi forteller deg at dette er fullt mulig – bare ved å bruke tilgjengelige data på en smartere måte.

Om webinaret

Tilgangen på og bruken av data skaper langt større fortrinn i dag enn det har gjort tidligere. Den raske digitaliseringen og utviklingen av nye teknologier skaper en eksepsjonell vekst i data. 

Data er en strategisk ressurs med potensial til å endre forretningsmodeller og tjenestetilbud. Med en datadrevet forretningstilnærming utnytter din virksomhet verdien av deres data for å øke konkurransekraften i et marked som utvikler seg stadig raskere. 

Vi i Itera kan mye om emnet, og kan hjelpe deg litt på vei med dette webinaret. Her vil du få lære mer om:

  • Industri 4.0 og dataens betydning
  • 5 pilarer for å lykkes med data
  • Rammeverk og valg av metode
  • Konkrete eksempler på hvordan andre har gjort det
  • Steg for hvordan du bør gå frem for å bli mer datadrevet 

Webinaret passer for deg som har noe kjennskap til data, og vil vite mer om hvordan du kan ta steget videre for å bli mer datadrevet og skape verdi av dine data.

I webinaret møter du:

 

Last ned webinaret