Bedre utnyttelse av data med Cognite

Selskaper innen olje og gass, strømproduksjon og industri produserer og lagrer enorme mengder data. Og nettopp data har en nøkkelrolle i den digitale transformasjonen som nå pågår i industrien globalt.

Iteras leveranser til Cognite

- Tjenestedesign

- Interaksjonsdesign

- Leveranseledelse

- Data Engineering

- Data Science

- Programvareutvikling

- Data-dreven business

- Gevinstrealisering

- Arkitektur

Abstrakt data-visualisering

Samarbeid & partnerskap

Itera har derfor inngått et tett samarbeid med Cognite rundt deres løsninger som i framtiden vil sørge for et langt mer datadrevet og bærekraftig næringsliv.

Itera og Cognite har i løpet av de to siste årene hatt et tett strategisk samarbeid hvor konsulenter fra Itera har jobbet med utvikling av plattformen Cognite Data Fusion (CDF) og utviklerverktøyene den tilbyr. I tillegg har Itera gjennomført et stort antall prosjekter hos Cognites kunder. Her har Itera bidratt med kompetanse som sørger for at selskapene blir mer data-drevne. På denne måten skapes det mulighetsrom for økt verdirealiseringer, gjennom effektiv bruk av intern og ekstern data.

To selskaper, ett team

Gjennom CDF-plattformen samler Cognite inn data som beskriver den fysiske verden, for så å visualisere og analysere informasjonen til ulik bruk, eksempelvis driften av fabrikk, oljerigg eller et strømnett. Løsningene vil bidra sterkt til en transformasjon av de industrielle verdikjedene, samtidig som den gjør beslutningstakerne i stand til å fatte verdiøkende beslutninger basert på dataintensive prosesser og informasjon.

De to virksomhetene jobber som et felles team fra salg til implementering, der Cognite i hovedsak kan fokusere på produktporteføljen mens Itera realiserer CDF-baserte prosjekter hos kunder i en rekke land, både i Norden og internasjonalt. På den måten bistår Itera Cognite med å lykkes med sine vekstambisjoner.

"Itera har et meget dyktig team som samarbeider med oss for å bygge applikasjoner for våre kunder på Cognite Data Fusion, vår industrielle dataplattform. Sammen utvikler, leverer og skaper vi verdi med industrielle applikasjoner"

John Markus Lervik

CEO Cognite

John Markus Lervik

Foto: Anita Arntzen

Et felles samarbeid mot den fjerde industrielle revolusjonen

Gammelt bilde av industrielle arbeidere

Driver fram digitalisering

Digitalisering er en av de viktigste driverne for videreutvikling av mange av de største selskapene innen olje- og gass, energiproduksjon og industri. Selskapene har gjennom årene produsert og lagret store mengder data, men har slitt med å trekke ut innsikt og verdi fra disse dataene. Nettopp å løse denne utfordringen er en gigantisk mulighet som Cognite og Itera jobber tett med å løse.

Itera har de seneste årene målrettet investert i kompetansebygging innen CDF og bygging av data-dreven forretning. Kompetansen er brukt i et stort antall vellykkede kundeprosjekter i selskaper som Aker Solutions, Kværner, North Oil, OMV, Statnett og Aize.

Prosjektene har vist at Iteras kompetanse innenfor digitalisering, kundeopplevelser, håndtering av data, og utvikling er svært godt egnet til å løfte store virksomheter i disse sektorene. Videre internasjonal vekst i tett samarbeid med Cognite er derfor et av Iteras viktigste fokusområder i årene framover.

Utvikler som jobber på PC

Produktive partnerskap og bedre utnyttelse av data oppsummerer det strategiske samarbeidet mellom Cognite og Itera.

Effektive løsninger over tid

Ved siden av vellykkede piloter og implementeringsprosjekter, er en videre skalering av prosjektene avgjørende for å lykkes i fremtiden. Derfor har Itera fokus på etablering av DevOps-baserte prosesser, integrering av sikkerhet i løsningene og å skape skalerbare løsninger basert på våre Hybrid Cloud Service-tjenester. Samlet skaper disse løsningene en plattform for å videreutvikle data-drevne løsninger og skape langsiktige verdier hos brukerne.

Det strategiske samarbeidet mellom Cognite og Itera betegnes som svært fremgangsrikt og har vist at selskapene kompletterer hverandre godt. I årene fremover vil utviklingen forsterkes ytterligere og bidra til en data-dreven transformasjon hos de største og mest ambisiøse energi- og industriselskapene, i Norden og internasjonalt.