Bedre utnyttelse av data med Cognite

Selskaper innen olje og gass, strømproduksjon og industri produserer og lagrer enorme mengder data. Og nettopp data har en nøkkelrolle i den digitale transformasjonen som nå pågår i industrien globalt.

Iteras leveranser til Cognite

- Tjenestedesign

- Interaksjonsdesign

- Leveranseledelse

- Data Engineering

- Data Science

- Programvareutvikling

- Data-dreven business

- Gevinstrealisering

- Arkitektur

Abstrakt data-visualisering

Samarbeid & partnerskap

Itera har inngått et samarbeid med Cognite og deres teknologiløsninger. Løsninger som i fremtiden vil sørge for et mer datadrevet og bærekraftig næringsliv.

Vi har i løpet av de to siste årene hatt et tett strategisk samarbeid hvor konsulenter fra Itera har jobbet med utvikling av plattformen Cognite Data Fusion (CDF) og utviklerverktøyene den tilbyr.

I tillegg har Itera gjennomført et stort antall prosjekter hos Cognites kunder, og bidratt med kompetanse som sørger for at selskapene blir mer datadrevne. Resultatet er en effektivisering av intern og ekstern databruk, som igjen fører til økt verdi.

To selskaper, ett team

Gjennom CDF-plattformen samler Cognite inn data som beskriver den fysiske verden, for så å visualisere og analysere informasjonen til ulik bruk, eksempelvis driften av fabrikk, oljerigg eller et strømnett.

Løsningene bidrar til en transformasjon av de industrielle verdikjedene, samtidig som den gjør beslutningstakerne i stand til å fatte verdiøkende beslutninger basert på dataintensive prosesser og informasjon.

De to virksomhetene jobber som et felles team fra salg til implementering, der Cognite i hovedsak kan fokusere på produktporteføljen mens Itera realiserer CDF-baserte prosjekter hos kunder over hele verden. På den måten bistår Itera Cognite med å lykkes med sine vekstambisjoner.

"Itera har et meget dyktig team som samarbeider med oss for å bygge applikasjoner for våre kunder på Cognite Data Fusion, vår industrielle dataplattform. Sammen utvikler, leverer og skaper vi verdi med industrielle applikasjoner"

John Markus Lervik

CEO Cognite

John Markus Lervik

Foto: Anita Arntzen

Et felles samarbeid mot den fjerde industrielle revolusjonen

Gammelt bilde av industrielle arbeidere

Driver fram digitalisering

Digitalisering er en av de viktigste driverne for videreutvikling av de største selskapene innen olje og gass, energiproduksjon og industri. Selskapene har produsert og lagret store mengder data i åresvis, men har slitt med å trekke ut innsikt og verdi fra disse dataene.

Denne utfordringen jobber Cognite og Itera med å løse.

Itera har investert i kompetansebygging innen CDF og datadrevet forretning. Kompetansen er brukt i en rekke kundeprosjekter hos selskaper som Aker Solutions, Kværner, North Oil, OMV, Statnett og Aize.

Prosjektene har vist at Iteras kompetanse innenfor digitalisering, kundeopplevelser, håndtering av data, og utvikling er godt egnet til å løfte store virksomheter i disse sektorene.

Videre internasjonal vekst i tett samarbeid med Cognite er derfor et av Iteras viktigste fokusområder i årene framover.

Utvikler som jobber på PC

Produktive partnerskap og bedre utnyttelse av data oppsummerer det strategiske samarbeidet mellom Cognite og Itera.

Effektive løsninger over tid

Ved siden av vellykkede piloter og implementeringsprosjekter, er en videre skalering av prosjektene avgjørende for å lykkes i fremtiden. Derfor har Itera fokus på etablering av DevOps-baserte prosesser, integrering av sikkerhet i løsningene og å skape skalerbare løsninger basert på Hybrid Cloud Services. Samlet skaper disse løsningene en plattform for å videreutvikle datadrevne løsninger og skape langsiktige verdier hos brukerne.

Det strategiske samarbeidet mellom Cognite og Itera betegnes som fremgangsrikt og har vist at selskapene kompletterer hverandre godt.

I årene fremover vil utviklingen forsterkes ytterligere og bidra til en datadreven transformasjon hos de største og mest ambisiøse energi- og industriselskapene, i Norden og internasjonalt.

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.