Avansert dataanalyse og maskinlæring for Pelagia

Tilgangen på og bruken av data skaper langt større fortrinn enn tidligere. Hos Pelagia fikk sommerstudentene i oppgave å strukturere og automatisere en spesifikk type data, og se på mulighetene for hvordan dette kunne skape økt forretningsverdi.

Om Pelagia

Pelagia er et av verdens største selskaper innen produksjon av pelagisk fisk, og sender fiskeprodukter fra fabrikkene langs norskekysten til markeder i hele verden.

I tillegg til å levere fisk til forbruk av mennesker, er Pelagia også en viktig leverandør av essensielle ingredienser i all slags fisk og dyrefôr; proteinkonsentrat, fiskemel og fiskeolje.

Pelagia opererer i 28 forskellige avdelinger, blant annet i Norge, Storbritannia, Irland, Danmark og Ukraina. 

icon_pelagia
Fiskebåter på sjøen

Mål for prosjektet

De siste årene har vi sett en enorm økning i data som genereres. Denne veksten vil skape enorme muligheter for de bedriftene som klarer å anvende data på en smart måte.

Pelagia hadde en manuell prosess for innhenting av en spesifikk type data, og ingen ordentlig struktur på dataen som ble hentet inn, noe som gjorde bruk av denne dataen til analytiske formål vanskelig.

Pelagia ønsket derfor å automatisere innhenting av dataen, og undersøke om det var mulig å bruke avansert dataanalyse og maskinlæring til å skape forretningsverdi. 

Kode

Team Pelagia

For at bedrifter skal lykkes med å jobbe datadrevet, er det avgjørende å ha gode team som utarbeider innsikt og fronter den datadrevne utviklingen i organisasjonen. En forutsetning for at disse teamene skal fungere best mulig, er tverrfaglig kompetanse.

Itera leverte et tverrfaglig team bestående av to utviklere og to forretningsrådgivere. Teamet satte opp en dedikert database i Azure og koblet eksisterende data opp til denne på en strukturert måte. I tillegg ble det utarbeidet metoder for automatisk innhenting av nye datasett.

Med utgangspunkt i den nye databasen, ble det også anvendt avansert dataanalyse og maskinlæring for å hente ut innsikt fra dataene. Basert på denne innsikten ble det utarbeidet to strategier som hver for seg ville skape økt forretningsverdi. 

Sommerstudenter Pelagia

Gjennomføring

Prosjektet ga innsikt på et område med betydelig forretningspotensial for Pelagia. Helt konkret gir anbefalingene teamet kom med et grunnlag for en investeringsavkastning ti ganger høyere enn kostnaden. Prosjektet fremhevet også viktigheten av å arbeide mer datadrevet og ga Pelagia spesifikke råd for hvordan dette kan gjøres.

Til tross for at dataen som ble bearbeidet var av en spesifikk type, ble det også oppdaget andre mulige forretningsområder hvor innsikten fra analysene kunne anvendes – noe som viste potensialet som ligger i å jobbe strukturert med data og analyse.

10x ROI

Anbefalingene teamet kom med ga grunnlag for en investeringavkastning ti ganger høyere enn kostnaden

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.