Gamechanger i krisetid

Portalen kompensasjonsordningen.no anslås å ha sikret norske bedrifter verdier for flere hundretalls milliarder kroner under koronakrisen. Itera hadde en sentral rolle i etablering og drift av løsningen.

Hovedaktører bak ordningen:

Finans Norge

Bits

DnB

Itera

Skatteetaten

Digitaliseringsdepartementet

Mann med maske ser ut av vindu

COVID-19 har vært den største prøvelsen for norsk næringsliv i moderne tid. I regi av Finansdepartementet, ble det tidlig i mars 2020 iverksatt en tiltaksplan med sikte på å sikre at norske bedrifter unngikk konkurser som følge av pandemien.

Mann sitter foran PC-skjerm

Flere av landets største finansorganisasjoner og offentlige virksomheter ble engasjert til å bygge en automatisk og digital løsning som skulle bidra til å trygge arbeidsplasser gjennom koronakrisen.

Storstilt mobilisering på rekordtid

Kompensasjonsordningen.no så dagens lys på rekordtid; løsningen stod klar etter kun drøye tre ukers utviklingsarbeid.

Takket være den storstilte dugnaden, har flere hundre tusen bedrifter tatt i bruk portalen. Norske myndigheter anslår at løsningen har utbetalt rundt 20 milliarder NOK per måned, opplyser Finansdepartementet.

I løpet av prosessen ble Itera utpekt som rådgiver innen arkitektur, kapasitetsplanlegging, drift og overvåking av den skybaserte løsningen. Teknologiselskapets overordnede rolle var å sikre at den operasjonelle fasen ble ivaretatt.

Det er ekstraordinært at vi sammen med kunden er i stand til å skape denne type funksjonalitet og robusthet på så kort tid. Spesielt med tanke på at dette er levert av medarbeidere på hjemmekontor.

Bjørnar Engebretsen

Direktør for Cloud and Application Services

Vi tilpasser oss den nye hverdagen

Madame Joseph-Michel Ginoux (1888–1889) by Vincent Van Gogh. Original from the MET Museum.

Madame Joseph-Michel Ginoux (1888–1889) by Vincent Van Gogh. Original from the MET Museum

Kvinne som ser på PC-skjerm

Integrerte driftsprosesser

Bits AS, bank- og finansnæringens infrastrukturselskap, engasjerte Itera til å utvikle og forvalte en driftsløsning i Microsoft Azure. Itera fikk også som oppdrag å bidra med kompetanse og rådgivning for selve løsningen.

På bakgrunn av dette ble den digitale løsningen lagt inn under de samme driftsprosessene som innbefatter administrasjon av Tenant og Subscription mellom Bits og Microsoft Azure, ferdig automasjon, governance og kostnadskontroll.

To menn som ser på PC-skjerm

Prosessen før, under og etter utviklingen av portalen har blitt beskrevet som agil, og gjorde det mulig raskt å få på plass en omfattende løsning. Prosjektet ville heller ikke vært mulig uten den digitaliseringen som har blitt gjennomført de seneste årene innen finansnæringen og blant offentlige virksomheter.

Løsningen ble overvåket døgnet rundt med Azure Monitor og ulike dashbord. Disse verktøyene gir oversikt over ytelse, tilstand, tilgjengelighet og verktøy for automatisk drift av løsningen i skyen. I tillegg ble det satt opp system for håndtering av hendelser, oppfølging og mulighet for skalering.

Resultater

  • Da det ble åpnet for å søke kompensasjon gjennom løsningen gikk hele 6.000 søknader gjennom den første helgen - helt uten problemer knyttet til ytelse.

  • Flere hundre tusen bedrifter har anvendt seg av portalen til nå.

  • Prosjektet ble utviklet på rekordtid; produksjonsklar tre uker etter oppstart.  

  • En sikker og stabil driftsløsning.

  • Rask og skalerbar støtte av god kvalitet

Det anslås at det ble foretatt utbetalinger på rundt 20 milliarder kroner per måned gjennom løsningen.

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.