Forretnings-gevinster i skyen

I møte med en global energikrise, trengte et av Norges største energiselskaper hjelp til å kartlegge forretningsgevinster ved en skytransformasjon.

Innsikten ville bidra til at selskapet ble mer kundeorientert og data-drevet. De hadde også en ambisjon om å styrke evnen til å tilpasse seg markedet, som er drevet av et hurtig digitaliseringstempo.

Uklart hvilke verdier skytransformasjon ville gi

Energiselskapet har ca. en halv million kunder, og deres hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og transport av elkraft. De hadde en teknisk plattform som over årene førte til økt risiko og at de ikke var rigget for videre digitalisering.

Som en løsning på dette igangsatte de en skytransformasjon til en moderne skyplattform, men hva det ville koste å fullføre denne transformasjonen begynte å bli uklar. Det samme gjaldt hvilke aktiviteter som var nødvendig for å utnytte hele potensialet som lå i skyen og hvilke forretningsgevinster det ville gi.

A young woman is surrounded by monitors & their reflections displaying scrolling text & data

Hvordan finne ut hvilke forretningsgevinster som finnes i skyen?

Itera ble trukket inn for å lage et investeringsrasjonale for konsernledelsen og tydeliggjøre hvilke aktiviteter som var nødvendige for å lykkes med å hente ut alle forretningsgevinster som fantes i skyen. 

 

  1. I tett samarbeid med nøkkelpersoner og ledelsen i selskapet, kartla vi hele systemkatalogen for å finne hvilke applikasjoner, infrastruktur og servere som burde fjernes, flyttes, moderniseres eller erstattes.

  2. Flyttekostnader og alternative kostnader ble kartlagt i detalj. Dette inkluderte å identifisere nødvendige investeringer ifm. optimalisering og skytransformasjon, fordelt over en investeringsperiode.


  3. Analyse av forventet profittrealisering ble gjennomført, og man fant hvilket potensiale som lå i digitaliseringen og ved å optimalisere, forbedre og strømlinjeforme "workflows" i organisasjonen.


  4. En kartlegging av nøkkelaktiviteter for å realisere forretningsgevinstene ble lagt frem.

Åpenbart valg å gå ut i skyen

Ved å skissere opp behovene for og muligheten i en ny og moderne, fleksibel og skybasert teknologisk plattform, ble det åpenbart at en skytransformasjon ville skape stor forretningsverdi for selskapet.

Forretningscaset var enstemmig godkjent av konsernledelsen, og gjennomført. Selskapet er nå klare for å hente ut det fulle potensialet i skyen, og høste forretningsgevinstene det vil gi.

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.