Sikrer digital vekst gjennom en skybasert transformasjon

TESS, som er en ledende leverandør av drifts- og vedlikeholdsprodukter i Norge for byggebransjen, offentlig sektor og olje- og gassindustrien, står overfor en betydelig digital og skybasert transformasjon.

Med en årlig omsetning på 4,7 milliarder NOK og 1200 ansatte i både norske og internasjonale datterselskaper, var TESS ivrige etter å redusere kostnadene og legge grunnlaget for digital vekst og innovasjon. 

 

Målrettet digitalisering og kostnadsreduksjon 

For å støtte TESS gjennom denne transformasjonen har de samarbeidet med Itera. Målet på kort sikt var å redusere kostnadene. På lang sikt er målet å bygge opp den digitale kjernen i TESS for innovasjon, digitalisering og vekst, og dermed utnytte de mange mulighetene som finnes i skyen.

Itera gjennomførte i første omgang en "Lite Discovery and assessment", der de ga TESS en oversikt over den nåværende situasjonen og hva som bør gjøres for en trygg reise inn i skyen. Deretter begynte selve migreringen, som gjaldt for alle systemer og applikasjoner som TESS har i dag, med unntak av et ERP-system som vil bli håndtert separat. 

En sterkere forretningskjerne 

I tillegg til de tekniske aspektene ved migrasjonen, har prosessen også innebåret en kulturendring for TESS. Ansatte har tilpasset seg de nye arbeidsmetodene som kommer med digitalisering og skyteknologi.  

«Gjennom samarbeidet med Itera har TESS' IT-avdeling vist modenhet og forståelse for den digitale reisen, og de har hatt en god samhandling og dialog gjennom prosjektets faser», sier Bjørnar Engebretsen, leder for Cloud & Application Services i Itera.  

På lengre sikt vil det være avgjørende å opprettholde en stabil drift og sikre høy kvalitet i leveransene, slik at TESS kan fortsette å innovere og realisere sin digitale vekstpotensial. Den vellykkede migrasjonen til skyen vil åpne for ytterligere muligheter for å modernisere og digitalisere TESS' prosesser og legge grunnlaget for en digital kjerne for innovasjon og vekst. 

«Ekspertisen fra Itera har vært en uvurderlig ressurs gjennom vår skyreise. Teamet deres har vist dybdekunnskap og lidenskap for å flytte og modernisere vår kjerneinfrastruktur, noe som sikrer en sømløs overgang», sier Joachim Thorkildsen, Digital Development Coordinator i TESS.  

Joachim Thorkildsen

– Itera har vært en fantastisk samarbeidspartner gjennom hele migrasjonen til Microsoft Azure. Deres engasjement for å levere arbeid av høy kvalitet, kombinert med deres ekspertise og positive holdning, gjør denne overgangen til en suksess. Vi er takknemlige for deres bidrag og ser frem til å fortsette samarbeidet i fremtiden

Joachim Thorkildsen

Digital Development Coordinator i TESS

Samarbeidet med Iteras Cloud Centre of Excellence 

Itera sitt Cloud Centre of Excellence spiller en viktig rolle i TESS' migrasjon til skyen. Med et team av eksperter innen skyteknologi og tjenester, støtter de TESS gjennom hele prosessen og sikrer en smidig og vellykket migrasjon. Dette samarbeidet vil også legge grunnlaget for å utforske nye prosjekter og forretningsmuligheter etter at migrasjonen er fullført, og dermed bidra til å realisere TESS' mål om økonomisk vekst og digital innovasjon. 

Kom i gang med din skyreise