Itera-ansatt som jobber ved pulten sin

Itera Cloud Center of Excellence: Rammeverket som sikrer en trygg skyreise

De fleste organisasjoner flytter applikasjoner og infrastruktur til skyen før eller senere. Drivkraften kan være operasjonelle utfordringer, forretningsagilitet, kostnadsreduksjoner, moderniseringsbehov eller å møte bransje- og sikkerhetskrav.

Uavhenig av hva driverne er for å gå over fra tradisjonell IT til skybaserte IT-tjenester, er det viktig å være i stand til å modernisere, samtidig som man ikke hemmer eksisterende forretning – dette er en reise som vil utfordre enhver organisasjon.

Derfor er din skyreise er trygg hos oss

Itera har utarbeidet et innledende konsept for å sikre en trygg skyreise fra start, kalt Discovery and Lite Assessment. Her vil våre migreringseksperter gjennomføre en analyse av hvor virksomheten er i dag, for å sikre korrekt fremgangsmåte samt identifisere hvilket forbruk man vil ha i skyen og hvilke løpende kostnader dette vil medføre.

I tillegg har vi de siste årene investert betydelig i vår evne til å levere ende-til-ende-prosjekter, i vår så kalte «Digital Factory at Scale». Denne innebærer viktige områder som

 • Cloud Center of Excelence (CCoE)
 • Application Lifecycle Management (ALM)
 • AI & Analytics

Alt for å gjøre moderniseringen og transformasjonen fra tradisjonell IT til sky så sømløs som mulig.

Enten du har behov for å gjøre modernisering av en enkel applikasjon eller full transformasjon av gammel infrastruktur fra fysisk datasenter til moderne skyteknologi, så har Itera løsningen.

 

Dette er Cloud Center of Excellence

Cloud Center of Excellence (CCoE) er et rammeverk for skytransformasjon som baserer seg på Microsoft’s beste praksis innenfor skyteknologi, rammeverk, prosesser, kultur og agile arbeidsformer.

Med denne tilnærmingen blir det mulig for virksomheter å bygge, implementere og administrere skybaserte løsninger på en effektiv, agil og sikker måte, slik at virksomheter kan:

 • Bygge en fremtidsrettet og sikker IT-infrastruktur med kode. Referansearkitekturen “Enterprise scale” – skalerer etter behov.
 • Gjenbruke produkter og kode med fokus på kvalitet og «quick time to marked»
 • Fokus på agilitet og automasjon i alle ledd av leveransen – deploy – CI/CD
 • Standardisere og automatisere plattformkomponenter og løsninger
 • Gå fra tradisjonell drift til automatisert (alt i kode) og effektivt vedlikehold
Itera CCoE

Funksjoner i Itera CCoE

1. Agil prosjektledelse og Lead Architect

 • Har ansvaret for å etablerer beste praksis
 • Sikrer samhandling i organisasjonen
 • Veilede og rådgi
 • Sørger for at alle følger de samme agile prinsipper og at prosjektstyring er i henhold til dette

 

2. Service Management og adopsjon

 • Sørger for at kontrollene som skal leveres i henhold til kundes krav er implementert helt fra start av gjennom kode eller retningslinjer
 • Ansvarlig for utviklings-rammeverk og implementering
 • Ansvarlig for adopsjon og endringshåndtering samt kommunikasjon med interne interessenter

 

3. Sikkerhet, risiko og kontroll

 • Sørger for at alle sikkerhetskontroller er implementert for kundeapplikasjoner, sertifiserte produkter, plattformer og landingssoner helt fra begynnelsen
 • Ansvarlig for utvikling av skybaserte sikkerhetsrammeverk, kontroller og prosedyrer
 • Veilede og rådgi om sikkerhet, risiko og kontroll for nye og eksisterende kunder

4. Løsningsarkitekter

 • Sørger for å benytte arkitekturrammeverket i henhold til beste praksis, samtidig som de hensyntar og inkluderer kundes krav for å lage en trygg og sikker løsning
 • Bidrar til å drive og gjøre Plattform-team i stand til å utvikle skytjenestene

 

5. Produkt-team

 • Bygger og vedlikeholder produkter gjennom bruk av kode og CI/CD metode, som muligjør test og rollback funksjonallitet.. Produktene kan gjenbrukes effektiv på tvers av forskjellige workloads og kunder.
 • Definerer og eier produktkatalogen, produktkatalogen er et bibliotek over alle definerte produkter.

6. Plattform-team

 • Definerer og implementerer sky-arkitekturen, også kalt «landingssoner» for enkelte workloads eller helhetlig for kunder.
 • Vedlikeholder sky-plattformen over tid

Alt er kode

Itera legger vekt på å behandle alle elementene i utviklingsprosessen – fra design til testing, implementering og produksjon – som kode. Slik oppnår vi størst mulig grad av standardisering og automatisering som igjen vil gi lavere operasjonell kost. Dette omfatter ikke bare applikasjonskode, men også infrastrukturkode (IAC) og konfigurasjonsfiler.

Gjennom etablering av alt som kode, kan utviklingsteamene dra nytte av de samme fordelene gjennom hele kundens livssyklus. Gjenbruk på tvers av workloads og kunder sikrer høy fart og kvalitet, samt redusert kost i både etablerings og forvaltnings fasene.

 

Hvorfor velge Itera som leverandør?

Gjennom CCoE-rammeverket hjelper vi kundene våre med å dra nytte av alle fordelene i Skyen. Dette gir kunder verdi på en rekke områder:

 • Grundig gjennomgang og forståelse av kundes forretning og hva som gir forretningsverdi
 • Høyere effektivitet gjennom etablerte rammeverk, strømlinjeformede prosesser og beste praksis for skytransformasjon
 • Gjennom tilgangen til «Discovery and Lite Assesment» gir vi deg en god forståelse for hvordan gjøre skyreisen på en mest mulig effektiv og trygg måte
 • Bedre sikkerhet gjennom IT-infrastruktur med innebygd informasjonssikkerhet og personvern
 • Enklere å etterleve bransjekrav, myndighetskrav og kundekrav
 • Effektiv implementering av skyløsninger, og en mer hensiktsmessig tilpasning av skyinitiativer til virksomhetens overordnede mål
 • Tilgang til en ferdig etablert produktkatalog med produkter som kan gjenbrukes
 • Tilgang til ledende kompetanse

Ta kontakt

La oss finne ut hvordan vi kan transformere, bygge og innovere sammen.