Det viktigste du trenger å vite om Application Lifecycle Management

De senere årene har begrepet Application Lifecycle Management (ALM) gjort sin inntreden i stadig flere norske IT-avdelinger. Men hva er egentlig ALM og hvilke muligheter gir det? Og hvordan kan det implementeres i din virksomhet?

Hva er ALM?

ALM er en forkortelse for Application Lifecycle Management, og kan beskrives som en metodikk for utvikling hvor du tar høyde for hele livsløpet til en applikasjon – fra første planleggingsmøte, via produksjonssetting og oppdatering, til avvikling.

Allerede i startfasen vil man planlegge for hva som skjer etter at løsningen er produksjonssatt, hvor lenge løsningen er tiltenkt å leve og hvilke problemer du kan forvente å møte på gjennom hele livsløpet. Resultatet blir økt produktkvalitet, optimalisering av produktiviteten, forbedret brukeropplevelse og forenkling av administrasjon og vedlikehold.

Med andre ord, det er ingen grunn til å ikke utvikle nye løsninger etter denne metoden.  

ALM

Hva er fordelene med ALM?

 1. Forbedret samarbeid mellom team
 2. Raskere og mer pålitelige leveranser
 3. Tilgang på riktig kompetanse til rett tid
 4. Bedre grunnlag for å ta viktige beslutninger i utviklingen av nye løsninger
 5. Risiko blir adressert tidlig
 6. Kvaliteten i produksjonstiden forbedres
 7. Tydeliggjør hvem som har ansvar for oppfølging av den komplette løsningen

Hvilke verdier tilfører ALM tradisjonell applikasjonsutvikling? 

Tradisjonelle utviklingsprosesser blir ofte silobaserte, ettersom utviklingen skjer i ulike team før og etter produksjonssetting. Med ALM vil kompetanseoverføringen skje kontinuerlig internt i organisasjonen som gjør at du kan skape et bedre produkt eller tjeneste på kortere tid, med teammedlemmer som har vært med fra starten av. 

ALM gjør det mulig å foreta løpende vurderinger og ta høyde for nyoppståtte forretningsmuligheter og forbrukerbehov. Man sikrer en effektiv oppfølging av løsningen i produksjonsmiljøet gjennom, IT og forretning knyttes tettere sammen, og man bidrar til kompetanseheving på tvers av team.

Med ALM får alle involverte den samme informasjonen om hva som bygges og hvorfor, slik at progresjonen mot et felles mål kan ivaretas. Dét gjør at man raskere kan utnytte nye forretningsmuligheter og svare opp nye kundeforventninger.  

Hvilke verdier tilfører ALM i et forretningsperspektiv? 

I et tradisjonelt utviklingsløp er det vanlig at mye tid går tapt på oppgaver som overkompliseres eller kunne vært unngått, fordi man enten ikke har god kommunikasjon mellom de involverte eller at gjentagende oppgaver og prosesser ikke er strømlinjeformet.

Disse utfordringene unngår man når man jobber etter ALM-metodikken, og resultatet er en positiv påvirkning på virksomheten, enten det handler om den organisatoriske utviklingen eller dørene som åpnes for videre forretningsmuligheter: 

 • Økt innsikt i data bidrar til å gjøre virksomheten mer datadrevet
 • Økt kvalitet i løsningen gir en bedre opplevelse for sluttbruker
 • Økt fokus på at løsninger bygges bærekraftig
 • Økt tilfredshet hos alle interessenter
 • Økt kontroll over utviklingsprosessen
 • Forbedret samarbeid på tvers av organisasjonen
 • Færre menneskelige feil
 • Tydelig ansvar for løsningen når denne er satt i produksjon

Hvem er ALM relevant for? 

I utgangspunktet vil ALM være relevant for alle virksomheter som benytter applikasjoner og digitale løsninger i sin organisasjon. Spesielt nyttig vil det være for dem som har kommet et stykke på vei i den digitale transformasjonen og/eller har en bevisst produkt-fokusert organisering av sin utvikling, forvaltning og drift av løsninger.

Desto mer kritiske løsningene er for virksomhetens måloppnåelse jo viktigere er det å tenke ALM. Det kan være fornuftig å tenke helhetlig med felles ALM strategi på tvers av alle løsninger   

Kollegaer ser på PC sammen

Hva kreves for at du skal lykkes med ALM? 

Alle virksomheter som utvikler/benytter digitale løsninger kan høste gevinster med ALM, men det finnes likevel en rekke faktorer som påvirker hvilke gevinster som kan hentes – og i hvilken grad det er sannsynlig at du lykkes med å hente dem ut.

Først av alt krever det at bedriften ønsker å gjøre de nødvendige investeringene som må til. Selv om ALM vil hjelpe deg spare inn kostnader gjennom livsløpet til løsningen, vil det kreve innsats for å få alt av prosesser og verktøy på plass.

Deretter har vi erfart at det alltid vil lønne seg å ha et helhetlig perspektiv, ikke bare på utviklingen av en løsning, men på hele organisasjonen. Før du implementerer ALM bør du ha funnet ut hvordan metodikken kan adressere overordnede og konkrete utfordringer, slik at du kan legge en god plan for veien videre.

Når de to første brikkene er på plass vil suksessfaktorene knyttes til det operative. Du vil trenge riktig kompetanse i organisasjonen som evner å stille de riktige spørsmålene, du trenger å gjøre alt i riktig rekkefølge og du må gi et vertikalt ansvar for løsningene. Altså må du gi teamet de nødvendige mandatene og mulighetene de trenger for å lykkes.

Dersom du kan krysse av disse punktene på sjekklisten har du et godt grunnlag for å lykkes med ALM. 

Hvordan jobber Itera med ALM? 

Itera har lang erfaring med å hjelpe norske virksomheter i den digitale transformasjonen. Vi tilbyr ALM som en tjeneste hvor vi enten kan tilføre faglig og teknisk kompetanse inn i din organisasjon, eller bistå med hele livssyklusen til en applikasjon. Vi har metodikk, guidelines, sjekklister og verktøy oppsett klart som kan benyttes som ett utgangspunkt og dermed redusere nødvendig innsats for å få det på plass i din organisasjon.

Vi er opptatt av å løse dine forretningsbehov på best mulig måte. ALM er en del av vår «Digitaliseringsfabrikk», hvor vi har samlet alle våre tjenesteområder for å sikre et helhetlig perspektiv på dine behov – samtidig som du får en rask og smidig leveranse. 

Kontakt oss