Det vigtigste du har brug for at vide om Application Lifecycle Management

I de senere år har begrebet Application Lifecycle Management (ALM) gjort sit indtog i et stigende antal it-afdelinger. Men hvad er ALM egentlig, og hvilke muligheder giver det? Og hvordan kan det implementeres i din virksomhed?

Hvad er ALM?

ALM er en forkortelse for Application Lifecycle Management, og kan beskrives som en metode til udvikling, hvor man tager højde for hele en applikations livscyklus – fra det første planlægningsmøde, via produktionsopsætning og opdatering, til nedlukning.

Allerede i den indledende fase vil du planlægge, hvad der sker efter, at løsningen er sat i produktion, hvor længe løsningen er beregnet til at leve, og hvilke problemer du kan forvente at støde på i hele livscyklussen. Resultatet er øget produktkvalitet, optimering af produktivitet, forbedret brugeroplevelse og forenkling af administration og vedligeholdelse.

Der er med andre ord ingen grund til ikke at udvikle nye løsninger ved hjælp af denne metode.

ALM

Hvad er fordelene ved ALM?

 1. Forbedret samarbejde mellem teams
 2. Hurtigere og mere pålidelige leveringer
 3. Adgang til den rigtige ekspertise på det rigtige tidspunkt
 4. Bedre grundlag for at træffe vigtige beslutninger i udviklingen af ​​nye løsninger
 5. Risiko behandles tidligt
 6. Kvaliteten af ​​produktionstiden er forbedret
 7. Afklar hvem der har ansvaret for at følge op på den samlede løsning

Hvilke værdier tilfører ALM traditionel applikationsudvikling? 

Traditionelle udviklingsprocesser bliver ofte silo-baserede, da udviklingen foregår i forskellige teams før og efter produktion. Med ALM vil kompetenceoverførslen ske løbende i organisationen, hvilket betyder, at du på kortere tid kan skabe et bedre produkt eller service, med teammedlemmer, som har været med fra starten.

ALM gør det muligt at foretage løbende vurderinger og tage højde for nye forretningsmuligheder og forbrugerbehov. Effektiv opfølgning på løsningen i produktionsmiljøet sikres gennem IT og forretning hænger tættere sammen, og du bidrager til kompetenceudvikling på tværs af teams.

Med ALM får alle involverede den samme information om, hvad der bygges og hvorfor, så der kan sikres fremskridt mod et fælles mål. Det betyder, at du hurtigere kan udnytte nye forretningsmuligheder og reagere på nye kunders forventninger.

Hvilke værdier tilfører ALM i et forretningsperspektiv? 

I en traditionel udviklingsproces er det almindeligt, at der går meget tid tabt på opgaver, der er overkomplicerede eller kunne have været undgået, fordi der enten ikke er god kommunikation mellem de involverede, eller at gentagne opgaver og processer ikke bliver strømlinet.

Disse udfordringer undgås, når man arbejder efter ALM-metodikken, og resultatet er en positiv indflydelse på forretningen, hvad enten det handler om organisationsudviklingen eller de døre, der åbnes for yderligere forretningsmuligheder:

 • Øget indsigt i data er med til at gøre forretningen mere datadrevet
 • Øget kvalitet i løsningen giver en bedre oplevelse for slutbrugeren
 • Øget fokus på at løsninger bygges bæredygtigt
 • Øget tilfredshed blandt alle interessenter
 • Øget kontrol over udviklingsprocessen
 • Forbedret samarbejde på tværs af organisationen
 • Færre menneskelige fejl
 • Klart ansvar for løsningen, når den er sat i produktion

Hvem er ALM relevant for? 

Som udgangspunkt vil ALM være relevant for alle virksomheder, der anvender applikationer og digitale løsninger i deres organisation. Det vil især være nyttigt for dem, der er nået langt i den digitale transformation og/eller har en bevidst produktfokuseret tilrettelæggelse af deres udvikling, styring og drift af løsninger.

Jo mere kritiske løsningerne er for at nå virksomhedens mål, jo vigtigere er det at tænke på ALM. Det kan give mening at tænke holistisk med en fælles ALM-strategi på tværs af alle løsninger.

Kollegaer ser på PC sammen

Hvad kræves for at du skal lykkes med ALM? 

Alle virksomheder, der udvikler/bruger digitale løsninger, kan høste fordele med ALM, men der er stadig en række faktorer, der har indflydelse på, hvilke fordele der kan opnås – og i hvilket omfang det er sandsynligt, at det lykkes at udvinde dem.

Først og fremmest kræver det, at virksomheden ønsker at foretage de nødvendige investeringer. Selvom ALM vil hjælpe dig med at spare omkostninger gennem hele løsningens livscyklus, vil det kræve en indsats at få alle processer og værktøjer på plads.

Efterfølgende har vi erfaret, at det altid vil betale sig at have et helhedsperspektiv, ikke bare på udviklingen af ​​en løsning, men på hele organisationen. Inden du implementerer ALM, bør du have fundet ud af, hvordan metodikken kan adressere overordnede og konkrete udfordringer, så du kan lave en god plan for vejen frem.

Når de to første brikker er på plads, vil succesfaktorerne være knyttet til det operationelle. Du skal bruge den rette ekspertise i organisationen, der er i stand til at stille de rigtige spørgsmål, du skal gøre alt i den rigtige rækkefølge, og du skal give vertikalt ansvar for løsningerne. Du skal med andre ord give holdet de nødvendige mandater og muligheder for at få succes.

Kan du sætte kryds ved disse punkter på tjeklisten, har du et godt grundlag for succes med ALM.

Hvordan arbejder Itera med ALM? 

Itera har stor erfaring med at hjælpe virksomheder i den digitale transformation. Vi tilbyder ALM som en service, hvor vi enten kan tilføje professionel og teknisk ekspertise til din organisation, eller bistå med hele applikationens livscyklus. Vi har metodik, retningslinjer, tjeklister og værktøjsopsætning klar, der kan bruges som udgangspunkt og dermed reducere den nødvendige indsats for at få det på plads i jeres organisation.

Vi er forpligtet til at løse din virksomheds behov på den bedst mulige måde. ALM er en del af vores "Digitaliseringsfabrik", hvor vi har samlet alle vores serviceområder for at sikre et helhedsperspektiv på dine behov - samtidig med at du får hurtig og fleksibel levering.

Kontakt oss