Skyteknologi er kostnadseffektivt

En overgang til skyen vil for de fleste innebære sparte kostnader, gitt at det er satt opp riktig og med god styring. For å optimalisere kostnadseffektiviteten er det viktig å tenke på hele livssyklusen for en løsning allerede fra dag en.

Hva

Blogg

Skrevet av

Tormod Fjeldberg

Tema

Skyteknologi

Ekspertiseområde

Skyplattformer og -tjenester

Med kostnadseffektivt i denne forbindelse menes å balansere oppnådd verdi mot innsats av kapital og midler. Det er ikke nødvendigvis slik at enkeltkomponenter i skyen har lavere kost enn en mer tradisjonell IT-infrastruktur, men helheten og den totale levetidskostnaden vil her kunne utgjøre en finansiell forskjell.

Automatisering – en avgjørende suksessfaktor

Etablering av funksjonalitet som skal benyttes etter at løsningen er etablert i skyen må inngå i backlog, for så å leveres gjennom sprinter. Her er automatisering ett nøkkelord.

En driver for automatisering er å ha en strategi i bunn som muliggjør utviklingsteamet til å sikre grønne lys, samt vedlikeholde løsningen slik at den er «så god som ny» til enhver tid. Dette forutsetter at teamet tenker på dette ansvaret allerede fra designfasen. Det er derfor helt vesentlig at det finnes ressurser i det tverrfaglige teamet som har kunnskap og erfaring om hvilken funksjonalitet for drift og vedlikeholds som må på plass.

For å sikre stabilitet på kunnskapen i teamet bør det være kontinuitet på sammensettingen av ressurser gjennom hele livssyklusen til applikasjonen.

Overgang fra investering til pris for bruk

Ved overgang til skyløsninger er det behov for å endre tankesett rundt kostnader.

 

Man trenger ikke lenger tenke på investeringskostnader (CAPEX), men det blir helt vesentlig å tenke på den løpende kostnaden for bruk (OPEX). Dette krever nytenkning, ofte for hele organisasjonen.

Tormod Fjeldberg

Head of ALM

Kan løsninger skaleres slik at løpende kostnader balanseres med bruk av løsningen? Og er det behov for at alle miljøer skal være tilgjengelige til enhver tid?

Jeg nevnte over forutsetningen om at de som bygger løsningen også skal være ansvarlig gjennom hele livssyklusen. For å sikre kontroll på kostnader gjennom hele denne fasen er det avgjørende at det tverrfaglige teamet blir tilført denne kompetansen.

Alle kan etablere skyløsninger, men det er vesentlig å ha tilgang til kompetanse og erfaring for at etableringen gjøres på en måte som sikrer stabilitet, sikkerhet og kostnader.

Lyst til å lære mer om hvordan vi i Itera jobber med dette? Ta gjerne kontakt med meg!

Flere fordeler med sky

Kontakt oss

Meld deg på nyhetsbrevet vårt