Itera har vunnet rammeavtale med IMDi

29.08.2022: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Itera Norge AS har inngått en langsiktig rammeavtale for utvikling av personregistre og bosettingsløsninger. Avtalen inkluderer også bistand til etablering av en ny skybasert plattform for IMDis digitale tjenester.

Om avtalen

Rammeavtalen innebærer at Itera vil samarbeide med IMDi for å utvikle og modernisere digitale registertjenester, og sikre at IMDi har den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å etablere en moderne, skybasert plattform. Målet er å bringe nye digitale tjenester til IMDi sine målgrupper, og skape bedre brukeropplevelser for den enkelte. Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

Itera og IMDi

Om det kommende samarbeidet

IMDis visjon er å sikre «like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn». Som en del av dette engasjementet vil Itera blant annet være involvert i å gi innvandrere og deres barn økte muligheter til å bidra til det norske samfunnet. For Itera har dette oppdraget en ekstra betydning. Med kontorer i Kyiv og Lviv i Ukraina, har de håndtert å hjelpe 300 av sine ansatte i sikkerhet da krigen brøt ut. Noen av dem har også kommet som flyktninger til Norge.

Dette er første gang IMDi og Itera jobber sammen.  

– Samarbeidet med Itera vil spille en nøkkelrolle i IMDis digitale transformasjon.

Christine Rabassa Stautland

Leder for Digitalisering, IMDi

«Vi ser at deres brukerdrevne teknologifokus og ønske om å løse virkelige problemer for virkelige mennesker passer perfekt med IMDis strategi om brukerne i sentrum», fortsetter hun.

Itera har hatt kontorer i Ukraina i over ti år, og har gjennom krisetiden demonstrert sin forpliktelse og støtte ovenfor de som er påvirket av krigens hendelser.

«Det er imponerende hvordan Itera har jobbet for å sikre og støtte sine ukrainske medarbeidere, og vi gleder oss over bredden i bakgrunn og kompetanse som Itera har i teamet som skal jobbe for IMDi», sier Stautland videre. 

“Itera sin visjon er Make a difference, å jobbe sammen med og bistå IMDi med å nå sine mål betyr at vi bidrar til å gjøre en forskjell. Vi har lang fartstid med sektorer som bank og finans, men som et ledd i vår vekststrategi er det å bidra inn i offentlig sektor viktig. Derfor er vi svært takknemlig for å ha fått en så betydningsfull kunde som IMDi. Dette vet vi også vil gi spennende prosjekter for våre konsulenter, som er opptatt av å løse meningsfulle kundeoppdrag», sier Anine Ragnif, Norgessjef i Itera.  

Itera vil levere i henhold til deres metode, kalt Digitaliseringsfabrikken.   

«Dette er vår metode og tankesett for å gjøre det mulig for tverrfunksjonelle team å jobbe effektivt sammen, og som legger til rette for at vi bygger produkter med et livssyklus-tankesett fra dag én. Vi har et bredt tjenestespekter men som ikke opererer i siloer, så veien er kort fra tanke til mvp. På denne måten sikrer vi at kunden drar raskt nytte av digitaliseringsverdien, og fornøyde sluttbrukere», fortsetter Ragnif.

Det første produktet som skal utvikles, kalt Jobbsjanseregister, har som formål å forenkle kommunens innrapportering av informasjon om tilskuddsordningen Jobbsjansen, og øke muligheten for å måle effekten av Jobbsjansen. Jobbsjansen som tilskuddsordning har som mål å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner som ikke er en del av arbeidsmarkedet i dag, og som trenger formelle kvalifikasjoner for å få jobb eller ordinær utdanning. Jobbsjanseregisteret skal etter planen settes i produksjon på slutten av året