Itera Q2 2023: Sjette kvartal på rad med mer enn 20% organisk vekst
Oslo, 24. august 2023

Det andre kvartalet for Itera er preget av en solid organisk vekst på 23% og en EBIT-margin på 8,2%.

Selv om makromiljøet fortsatt er usikkert totalt sett, leverte Itera solid omsetningsvekst og sterk operasjonell kontantstrøm. Andre kvartal 2023 representerer det sjette kvartalet på rad der Itera har rapportert en organisk vekst på over 20 %, og den gjennomsnittlige veksten de siste tre årene er også mer enn 20%.

Itera rapporterer driftsinntekter på 225,2 millioner kroner (183,5 millioner kroner) for andre kvartal 2023, noe som representerer en vekst på 23 prosent.

- Med den nye generasjonen AI er vi midt i et massivt plattformskifte som vil omvelte enhver sektor og alle aspekter av databehandling. I et langsiktig perspektiv kan vi se hvordan disse teknologiske utviklingene støtter Iteras styrker. Bruken av slik teknologi krever en dyp forståelse av brukstilfellene og prosessendringene som behøves – altså AI-transformasjonen av virksomheten. Å bygge dette inn i en virksomhet er ny og unik mulighet, sier Arne Mjøs, Konsernsjef i Itera.

Antall ansatte ved utgangen av andre kvartal 2023 var 741 mot 661 ved utgangen av andre kvartal 2022. Dette er en økning på 10 ansatte i andre kvartal og 80 ansatte (+12%) siste 12 måneder.

Arne Mjøs

- Med den nye generasjonen AI er vi midt i et massivt plattformskifte som vil omvelte enhver sektor og alle aspekter av databehandling.

Arne Mjøs

CEO

- Vi fortsatte også å utnytte vår digitale fabrikk, som gir mer med mindre gjennom automatisering og managed services, noe som betyr at antall ansatte egentlig ikke trenger å vokse i samme takt som inntektsveksten, sier Arne Mjøs.

Totale driftskostnader i andre kvartal 2023 var 28% høyere og utgjorde 206,9 millioner kroner (162,0 millioner kroner).

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) for andre kvartal 2023 var NOK 26,4 millioner (28,8 millioner), noe som gir en EBITDA-margin på 11,7% (15,7%).

Driftsresultatet (EBIT) for andre kvartal var NOK 18,4 mill (21,5), noe som gir en EBIT-margin på 8,2% (11,7%).

– Vi fortsatte å investere betydelig i våre ansatte og vår virksomhet, inkludert lønnsjusteringer for å kompensere høy inflasjon, og flere omfattende opplæringsaktiviteter i utlandet. I løpet av kvartalet flyttet vi også vårt hovedkontor i Oslo til nye lokaler i sentrum. Våre nettskyapplikasjoner og -tjenester er fortsatt en økonomisk investeringssak mot administrerte tjenester og abonnementsinntekter inntil kritisk forretningsvolum er oppnådd, sier Mjøs.

Inntektene fra Iteras 30 største kunder utgjorde 83% av driftsinntektene, noe som er ett prosentpoeng høyere enn i andre kvartal 2022. Nye kunder, definert som kunder vunnet i løpet av de siste 12 månedene, utgjorde 7% (10%) av inntektene.