Itera Q1 2023: Sterk vekst og høy lønnsomhet
Oslo, 11. mai 2023

Itera fortsetter sin sterke lønnsomme vekstbane kvartal for kvartal, og leverer en organisk vekst på 31% og en EBIT-margin på 14,4% i første kvartal 2023.

Dette er et resultat av selskapets løpende investeringer i internasjonal ekspansjon, Digital Factory at Scale og sine ansatte for å utnytte store fremtidige vekstmuligheter. 

Itera rapporterer driftsinntekter på 230,3 millioner kroner (176,0 millioner kroner) for første kvartal 2023, noe som representerer en vekst på 31 prosent, mens bruttoresultatet økte med 34 prosent.

- Resultatene viser robustheten til Itera. Jeg er så stolt av våre talentfulle ansatte som hver dag leverer på løftet om bærekraftig digital transformasjon for kundene våre. Vi har skapt et solid internasjonalt teknologiselskap med engasjerte ansatte, og vi er svært godt posisjonert for mulighetene innen digital transformasjon som aldri har vært mer presserende, sier Arne Mjøs, konsernsjef i Itera.

Antall ansatte ved utgangen av første kvartal 2023 var 731 mot 642 ved utgangen av første kvartal 2022. Dette er en økning på 33 ansatte i første kvartal og 89 ansatte (14%) siste 12 måneder. 

Arne Mjøs

– Jeg er så stolt av våre talentfulle ansatte som hver dag leverer på løftet om bærekraftig digital transformasjon for kundene våre.

Arne Mjøs

CEO

- Vi ser mer av en divergens i korrelasjonen mellom antall ansatte og vekst, i tråd med vår strategi.  Utover bedre priser, valutaeffekter og faktureringsgrad, reflekterer dette mer enn noen gang vårt strategiske fokus på å utnytte vår Digital Factory at Scale, hvor vi gjør mer med mindre gjennom automatisering og administrerte tjenester, sier Arne Mjøs. 

Totale driftskostnader i første kvartal 2023 var 32% høyere og utgjorde 197,1 millioner kroner (149,9 millioner kroner).

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) for første kvartal 2023 økte med 22% til NOK 40,8 millioner (33,3 millioner), noe som gir en EBITDA-margin på 17,7% (18,9%).

Driftsresultatet (EBIT) for første kvartal økte med 27% til NOK 33,2 mill (26,0), noe som gir en EBIT-margin på 14,4% (14,9%).

I løpet av første kvartal har Iteras AI-team vært dedikert til å utforske, lære og evaluere neste generasjons AI som generativ AI og ChatGPT.  Itera har også konseptualisert sin egen Itera-GPT som skal brukes internt og hos kunder. Som teknologiselskap er Itera opptatt av å hjelpe kundene med å bruke disse verktøyene på en ansvarlig måte.

- Vi samarbeider med flere av våre kunder for å hjelpe dem med å bruke generativ AI - fra teknologi til implementering til innvirkning. Videre er muligheten til å bruke skyteknologi og å jobbe på nye måter, som vår digitaliseringsfabrikk for å bygge den digitale kjernen, enda viktigere for å være klar for denne neste generasjonen databehandling, sier Arne Mjøs.

Iteras tilstedeværelse i Ukraina er et strategisk og langsiktig valg, det samme er samfunnsansvaret og forpliktelsen til Ukraina. Selskapets virksomhet i Ukraina opererer som normalt, og det er en økende interesse fra kunder som ønsker å engasjere ukrainske IT-spesialister i sine digitaliseringsprosjekter for å holde økonomien i gang i Ukraina.    

– Under mitt fjerde besøk i Ukraina i mars siden Russlands brutale invasjon, hadde jeg produktive møter med energidepartementet i Ukraina der vi tok opp den såkalte «twin transition» – grønn og digital – av energisystemet i Ukraina.  Vi vil fortsette å vokse i Ukraina og ser for oss en betydelig ekspansjon når landet gjenoppbygges etter krigen, sier Mjøs.

Inntektene fra Iteras 30 største kunder utgjorde 84 prosent av driftsinntektene, noe som er tre prosentpoeng høyere enn i første kvartal 2022. Nye kunder, definert som kunder vunnet i løpet av de siste 12 månedene, utgjorde 13% (9%) av inntektene.