Erlend Straand

Itera oppnår gullrangering i EcoVadis

September 2023: Itera har oppnådd gullrangering i bærekraftsrapporteringen EcoVadis. Dette plasserer oss blant topp 2% av selskaper i vår bransje på global basis.

Om EcoVadis

EcoVadis er et anerkjent ratingbyrå innenfor bærekraft og har rangert over 100.000 selskaper i over 100 land de siste 15 årene. Rangeringen er basert på en rekke faktorer, inkludert miljø, sosialt ansvar og etikk som er viktige for bærekraftig virksomhet. Gjennom grundige analyser og strenge dokumentasjonskrav bidrar EcoVadis til å redusere risikoen for grønnvasking og sikre at selskapene har orden i egne saker. 

EcoVadis

En oppfordring fra Gjensidige 

Itera begynte å rapportere til EcoVadis for tre år siden, etter oppfordring fra Gjensidige, en av våre største kunder gjennom mange år.

Allerede første året oppnådde vi en sølvrangering med en score på 60 av 100. I løpet av de påfølgende årene har Itera fortsatt å forbedre seg, noe som førte til en økning til 66 av 100 i det andre året, og til slutt en gullmedalje med 76 av 100 i år. 

– Selskapets fremgang skyldes i stor grad våre interne prosesser og dedikasjon til bærekraft. Vi har et sterkt fokus på kvalitetsstyring, forretningsetikk, IT-sikkerhet og behandling av ansatte og samarbeidspartnere med respekt og rettferdighet, uavhengig av deres bakgrunn

Erlend Jevnaker Straand

Head of Sustainability i Itera

I tillegg jobber Itera aktivt for å bidra til å jevne ut den skjeve kjønnsbalansen i IT-bransjen, både på utdanning og selskapsnivå, gjennom deltagelse i en rekke organisasjoner samt gjennom en egen mangfoldsgruppe 

Veien videre

Itera har som mål å fortsette å forbedre sin bærekraftsrapportering og streber etter å oppnå platinum-rangering, som vil plassere oss blant topp 1% av selskapene i bransjen vår. Som en troverdig aktør innen digital bærekraftstransformasjon er det viktig å vise at vi har gode prosesser og kontroll på egen verdikjede.

For mer informasjon om Iteras bærekraftsarbeid, les mer her. Den årlige bærekraftsrapporten, som er en del av årsrapporten, inneholder også detaljer om selskapets innsats innen bærekraft og EcoVadis-rangeringen.