IMG_0906

Innovasjonsagendaen til DNB: En prat med Per Kristian Næss-Fladset

I podcastserien Under Lupen setter vi fokus på ulike temaer og trender innen bank og finans. Denne gang har vi invitert Per Kristian Næss-Fladset, Konserndirektør for Products & Innovation i DNB, for å høre mer om hvordan de jobber med innovasjon, samt hvordan DNB tilpasser seg nye teknologiske mulighetene og hvordan de sikrer at de møter kundenes behov i en stadig mer digital verden.

Per Kristian Næss-Fladset

– Det har skjedd mye de siste 5-6 årene.

  "Det er nå en større anerkjennelse av at bankene må tilpasse seg de nye teknologiske mulighetene og økosystemene som oppstår. Vi ser at kundene ønsker å bruke finansielle tjenester på nye måter.

Betaling blir usynlig gjennom smarte løsninger, og skillet mellom betaling og kreditt viskes ut. Det er viktig for oss å bruke vår bankfaglige kompetanse til å tilrettelegge for disse endringene på en trygg måte. Det er en krevende øvelse, men det gir også store muligheter for konkurranse," forklarer Næss-Fladset.

DNB har vist seg å være åpne for å utforske nye områder, som samarbeidet med Polestar innen mobilitet og finansiering av bilkjøp, samt deres langvarige samarbeid med Tesla. Dette viser at bankene tør å tenke utenfor boksen og være til stede i ulike kundereiser.

"Det er viktig å beholde relasjonen med kundene over tid. Selv om kundene kan bruke andre tjenester som Vipps og PayPal, ønsker de fortsatt å ha en bank som en integrert del av opplevelsen. Det er en utfordring å bevare denne relasjonen og tilrettelegge for overgangen til mer tradisjonelle banktjenester. Vi må finne gode måter å være tilstede og tilgjengelige for kundene gjennom hele deres livsløp," påpeker Næss-Fladset. 

En av de største utfordringene for bankene er å finne balansen mellom å være digitale og fysiske. Kundene er forskjellige og krever ulike konsepter. Men DNB har lykkes med å erkjenne at det ene ikke utelukker det andre.

"Vi ønsker å levere gode tjenester gjennom mobilbanken, samtidig som vi kan samarbeide med andre aktører og tilby sømløse løsninger. Det er en kraft som gir stor verdi og konkurransefordel," understreker Næss-Fladset. 

– Tilliten til finansaktører har blitt utfordret i dagens makroøkonomiske situasjon, og det er viktig å forvalte tilliten på en god måte. Vi må være til stede og tilgjengelige for kundene, enten det er gjennom mobilbanken eller andre kanaler. Det er en krevende oppgave, men det gir oss muligheten til å levere enda bedre tjenester

Per Kristian Næss-Fladset

Konserndirektør for Products & Innovation i DNB

IMG_0914

DNB ser også på AI-utviklingen som en viktig del av deres innovasjonsagenda. Reguleringen i finansnæringen strammer dem opp og tvinger dem til å tenke på hva som virkelig trengs. 

"Vi må ha folk med kryssfunksjonelle hoder som kan forstå både teknologi og forretning. Vi må lytte til forretningssiden og finne de beste løsningene som både tilfredsstiller forretningens behov og er teknisk gjennomførbare," forklarer Næss-Fladset. 

DNB erkjenner at partnerskap er viktig for å lykkes i dagens komplekse finanslandskap. De jobber med å finne felles grunn og tilpasse prosessene sine for å samarbeide med andre selskaper som har komplementære tjenester. 

"Vi må samarbeide på tvers av bransjer og fokusere på kundens behov. Digitale aktiva og digitalisering av penger og eiendeler er også viktige områder vi utforsker," avslører Næss-Fladset. 

IMG_0910

DNB jobber aktivt med å fortsette sin innovasjonsreise og har et kontinuerlig mål om å utvikle nye produkter og tjenester, hele tiden med kunden i sentrum. 

Kontakt oss

Vi som står bak denne podcasten er lidenskapelig opptatt av fremtidens finansbransje, og i Under lupen går vi i dybden på sentrale trender og de største nyhetene. Med et glimt i øyet gir vi deg spiselige perspektiver og innsikt du rekker å fordøye på veien til eller fra jobb.