Fem trender som former fremtidens finans

Hvilke viktige endringer står den norske finansnæringen overfor, og hvordan kan aktørene kapitalisere på nye muligheter som oppstår?

Stefan Astroza portrett

Finansnæringen opererer med stadig endrede spilleregler, og dagens svar er ikke alltid morgendagens fasit.

Stefan Astroza

Head of Financial Services / Itera

I rapporten:

Den norske finansbransjen drives fremover av både ny teknologi, endringer i kundeforventninger, sterk konkurranse og et strengt regelverk. Kravene til finansaktørene blir flere og vanskeligere å oppfylle – og endringer skjer raskere enn noensinne.


I denne rapporten har vi, sammen med et panel bestående av eksperter innen finans, teknologi, design og innovasjon, identifisert fem drivere som vi mener vil sette rammevilkårene for bransjen. Dette er utviklingstrekk som vil stå for både utfordringer og muligheter, og forme innovasjon og strategier i årene som kommer. 

Målsetningen er ikke å løse alle utfordringene bransjen opplever, men heller å skape et grunnlag for innovasjon, utvikling og diskusjon rundt fremtiden.

 

Fem trender

1. Flytende forventninger: Supre brukeropplevelser fra andre sektorer skaper skyhøye forventninger til finansbransjens tjenester.

2. Integrert finans: Finansaktører kan oppnå lønnsomhet ved å spille annenfiolin.

3. Bærekraft og integritet: Bærekraftbølgen fortsetter, og finansbransjen har fått ansvaret for å lede arbeidet.

4. Fremtidsuro: Høye priser, krig og pandemiens etterdønninger påvirker
forbrukerne.

5. Ansvarlig AI: Mulighetene fremstår endeløse, men feiltrinn kan bli kostbare.

 

Vi håper du som leser blir både nysgjerrig, entusiastisk og inspirert til å skape en bedre og mer innovativ finansbransje i året som kommer.

 

Last ned rapporten her

(Husk å sjekke søppelpost hvis du ikke mottar e-posten med rapporten)