Innovasjon i praksis - Christer Løvaas

Innovasjon i praksis – hos nasjonal ener og internasjonal utfordrer

Iteras lokaler var fylt av gjester denne morgenen i slutten av oktober, da Itera, Gjensidige og Ledidi ønsket velkommen til åpen fagfrokost med tittelen «Innovasjon i praksis». På agendaen stod presentasjon av to konkrete caser, der fagdisiplinen business design har vært nøkkelen til konkret verdiskaping.

Christer Løvaas, leder av Iteras fagmiljø for business design, åpnet med et tilbakeblikk til 2015, da fremtidsutsiktene så svært annerledes ut enn i dag på grunn av rentenivået. Salen humret da de ble minnet om spådommer fra ledende økonomer om gratis penger i minimum 10 år til! Er det virkelig ikke lenger siden?

I dag ligner Norges Banks rentebanegrafer på estimerte «hockey stick» projiseringer fra ambisiøse oppstartsselskaper som levde etter mantraet «kundevekst først, deretter lønnsomhet». Det svinger imidlertid raskt på den globale scenen, og makroøkonomiske forhold har enorm påvirkning på virksomheters vekstmuligheter. I løpet av sommeren 2022 ble verdifastsettelsen til svenske Klarna nedjustert med mer enn 85%(!), noe som symboliserte vendepunktet i det nordiske markedet.

Fagfrokost26okt-62

Digitaliseringen er ikke avgått med døden

Siden inngangen til 2010-tallet var risikokapital på søken etter avkastning, og majoriteten fant veien til nye teknologiselskap. Nordmenn måtte lære seg et nytt begrep: venture capital. Startup-klynger og inkubatorer blomstret opp, og for første gang fikk vi se konsernledere i etablerte norske selskaper med hettegenser. Det var nye tider.

Innovasjon ble ensbetydende med tech. Big tech selskapene sementerte posisjonen som lokomotivet i den globale økonomien. Etablerte norske selskaper startet å samarbeide tettere med disse selskapene for å få mer ut av egen kompetanse ved bruk av deres teknologi. I dag er syv av de 10 største selskapene målt i selskapsverdi teknologiselskap.

I dag fortsetter digitaliseringen med økt styrke, og vår evne til å forstå og tilpasse oss økt kompleksitet er viktigere enn noen gang.

Effektivitet og responsivitet 

For både etablerte virksomheter og modne oppstartsselskaper er anbefalingen å styrke effektivitet og responsivitet. Med utgangspunkt i kjernevirksomheten må førstnevnte segment effektivisere prosesser, produksjonslinjer og kapitalallokering. For å styrke sin tilpasningsevne og raskt reagere på endringer gjelder det å sikre relevans hos eksisterende kunder — for eksempel ved å styrke kompetanse og fremtidsforståelse —og integrere bærekraft i forretningsmodellene. Tiden er moden for å ta bærekraft fra årsrapportretorikk til konkrete markedstiltak.

For modne oppstartsselskaper ligger det muligheter blant annet i å:

  • Utnytte underdekningen i markeds- og tjenestetilbudet
  • Tydeliggjøre egen markedsposisjonering og merkevare
  • Styrke egen konkurransekraft gjennom produkt- og prisposisjonering
  • Sikre dypere forståelse av egne styrker i møte med klimaspørsmål

Case #1: Kompetanseløft hos Gjensidige 

«Design påvirker hvordan vi tenker»

Konsulenter kan, med rette, bli beskyldt for å selge prosjekter og sitte igjen med all læring og erfaring, mens kunden tar risikoen. Itera har i tett samarbeid med Gjensidige utviklet et kurs basert på designmetodikk for å styrke deres evne til å gjøre jobben selv. Kurset er designet for å inspirere, og skape en felles arena gjennom en vekselvirkning mellom teori og praksis. Designmetodikken bidrar til å redusere risikoen fordi den innebærer å teste og iterere idéer og konsepter før de lanseres.

Simen Aasen Engebretsen (VP Group Strategy & Group Innovation Lead i Gjensidige) fortalte om økt interesse i selskapet for nye tilnærminger til problemløsing: designmetodikk har fått et bredt nedslagsfelt i Gjensidige, og påvirker prosesser innen alt fra kundeopplevelse til forretningsmodeller. «Design påvirker rett og slett hvordan vi tenker», fortalte Engebretsen.

Simen Aasen Engebretsen

Kurset er skreddersydd med utgangspunkt i Iteras business design prosess og tilpasset Gjensidiges modenhet, styrker og utfordringerAktiviteter og leveranser er rammet inn av tre modenhetsstadier i et forretningsutviklings- og verdiskapingsløp. Kurset er delt inn i tre tilsvarende moduler. 

Snakk med oss om kurs i designdrevet forretningsutvikling

Case #2: Markedsekspansjon og posisjonerings-arbeid hos Ledidi

Optimalisering for å redde liv

Det norske programvareselskapet Ledidi (etablert i 2016) startet samarbeidet med Itera da det skulle gå fra å være en norsk startup til å etablere seg som et modent selskap på det internasjonale markedet. Gründerne, to kirurger og tre programvareingeniører, har utviklet det forskningsverktøyet de selv savnet i sin egen praksis. Og med dét sjekker de av en sentral boks i investorenes liste over hva som skal til for å vekke investeringsvilje.

Fagfrokost26okt-108-1

– Vi har sittet og kjørt internasjonale forskningsprosjektet over hele verden og har opplevd alle problemene fra et brukerperspektiv.

Einar Martin Aandahl

CEO Ledidi

Ledidi begynte med å utvikle programvare som skulle brukes til å allokere organer for transplantasjon i Norge. Ideen deres var å optimalisere bruken av begrensede organressurser for å redde flere liv. Samtidig satt de i førersetet for internasjonale forskningsprosjekter, og hadde sett de utfordringene som eksisterte når det kom til samhandling og deling av store mengder data. Tradisjonelle verktøy som Excel og Dropbox var utilstrekkelige for å dekke behovene til både forskere og klinikere.

 

Hvordan forklare iPhone i 2007?

Lasse Maugesten (Principal Business Designer i Itera) fikk selskap på scenen av Einar Martin Aandahl (CEO) og Kent Jordet (CRO) i Ledidi for å snakke om deres strategiske valg på veien til internasjonal ekspansjon.

Ledidi forklarte at det var to hovedaspekter som skilte seg ut i arbeidet med å bryte ut av startupfasen og bli definert som et modent oppstartsselskap, og som var helt kritisk for å lykkes i det internasjonale markedet. Det første var: hvordan forklarer vi produktet? Produktet var banebrytende, men også komplekst. Iteras ekspert på prisstrategi, Lasse Maugesten, forklarer det slik:

«Det var fristende å trekke paralleller til i Phone i 2007: et helt nytt produkt ingen hadde sett eller opplevd tidligere, og som løser så utrolig mye for brukeren. I dag er det selvforklarende».

Lasse Maugesten

Pris er det du betaler, verdi er det du får

Maugesten stilte salen noen retoriske spørsmål:

  • Hva gjør at noen kan ta en høyere pris enn andre?
  • Hva gjør at du oppfatter at en iPhone har en høyere verdi enn en telefon fra Samsung?

Pris er det du betaler, men den sier også noe om den faktiske verdien du får. Kirurgene og teknologene i Ledidi hadde ikke jobbet med verdien de skaper for kundene sine gjennom prismene pris og strategi. Ledidi var som norske selskaper flest – veldig produktfokusert. Så fra å matche pasienter med organer startet arbeidet med å matche verdien av produktet deres med optimal pris og posisjonering – et arbeid som dreier seg om økonomi, empati og design.

Arbeidet med å sette prisen for programvaren deres innebærer at de nå bedre forstår verdien de leverer til kundene. Dette inkluderer hvilke problemer produktet løser, verdien produktet skaper - økonomisk og emosjonelt (ja, også forskere har følelser) – samt betalingsvillighet. Oppsummert hjalp Itera Ledidi med å forstå hvordan deres verdi skapes, hvordan den fanges og hvordan dette påvirker deres pricing power.

 

En merkevare klar for den globale scene

Det andre aspektet som skilte seg ut i arbeidet med å bryte ut av startupfasen var altså den internasjonale ekspansjonen. Mens Ledidi var komfortable med å være et oppstartsselskap i Norge,

innså de at de måtte riste av seg startup-drakta og være modne og konkurransedyktige fra dag én når de gikk internasjonalt. Ved hjelp av en mye skarpere kommunikasjon og historiefortelling har de etablert seg i Storbritannia og USA, men de står fortsatt midt i utfordringen med å posisjonere seg globalt.

Posisjonering

En viktig del av strategien har derfor vært å tydeliggjøre deres visjon og verdier. Ledidi ønsker å være mer enn bare et teknologiselskap. De ønsker også å ha en positiv innvirkning på samfunnet og hele den globale helsesituasjonen. For at Ledidi skulle finne sin unike posisjon i en crowded bransje, gjennomførte vi en grundig markeds- og konkurrentanalyse; Hvordan ser markedet ut? Hvilke kategorier består det av? Hvem konkurrerer vi egentlig med — direkte og indirekte?

– Mange virksomheter har verdier, men mangler kundeløfter.

Lasse Maugesten

Principal Business Designer, Itera

Ledidi har også latt seg inspirere av vellykkede SaaS-selskaper, uavhengig av bransje, og sett på hvordan produkter som Figma og Slack legger til rette for økt samarbeid. Ledidis integrerte skyplattform forandrer måten folk samarbeider på når det gjelder helsedata. Dette er mer enn en teknologisk løsning, det er en måte å forbedre og redde liv på.

Ledidi har skapt en teknologisk revolusjon som vil ha varig innvirkning på helsesektoren ved å legge til rette for samarbeid på tvers av data og fagdisipliner. Og med en kombinasjon av design, strategi og empati har de med hjelp fra Itera bygget en merkevare som er klar for den globale scenen som en ledende aktør innen helseinformatikk.

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.