Erlend Straand

Itera uppnår guldmedalj-nivå i EcoVadis

September 2023: Itera har uppnått guldnivå i EcoVadis hållbarhetsrapport. Detta placerar oss bland de 2 % bästa företagen i vår bransch på global basis.

Om EcoVadis

EcoVadis är ett erkänt ratinginstitut inom hållbarhet och har betygsatt över 100 000 företag i över 100 länder under de senaste 15 åren. Rankingen baseras på ett antal faktorer, inklusive miljö, socialt ansvar och etik som är viktiga för ett hållbart företagande. Genom noggranna analyser och strikta dokumentationskrav hjälper EcoVadis till att minska risken för greenwashing och se till att företagen har ordning på sina angelägenheter.

EcoVadis

En begäran från Gjensidige

Itera började rapportera till EcoVadis för tre år sedan, på begäran av Gjensidige, en av våra största kunder under många år.

Redan det första året uppnådde vi en silvermedalj-nivå med en poäng på 60 av 100. Under de följande åren fortsatte Itera att förbättras, vilket ledde till en ökning till 66 av 100 under det andra året, och slutligen en guldmedalj med 76 av 100 i år. 

– Företagets framsteg beror till stor del på våra interna processer och engagemang för hållbarhet. Vi har stort fokus på kvalitetsledning, affärsetik, IT-säkerhet och att behandla anställda och partners med respekt och rättvisa, oavsett deras bakgrund.

Erlend Jevnaker Straand

Head of Sustainability i Itera

Dessutom arbetar Itera aktivt för att hjälpa till att jämna ut den sneda könsbalansen i IT-branschen, både på utbildnings- och företagsnivå, genom deltagande i en rad organisationer och genom en egen mångfaldsgrupp.

Vägen framåt

Itera fortsätter att förbättra sin hållbarhetsrapportering och strävar efter att uppnå en platinamedalj-nivå, vilket kommer att placera oss i topp 1% av företagen i vår bransch. Som en trovärdig aktör inom digital hållbarhetstransformation är det viktigt att visa att vi har bra processer och kontroll över vår egen värdekedja.

För mer information om Iteras hållbarhetsarbete, läs mer här. Den årliga hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, innehåller även detaljer om företagets hållbarhetsarbete och EcoVadis ranking.