High voltage female engineer working on the field

DNV og Itera: Samarbeid om grønne løsninger verden over

En bedre kobling mellom det fysiske og digitale vil sette fart på både industri 4.0 og det grønne skiftet. Derfor har Itera inngått et strategisk partnerskap med verdens ledende klasseselskap, DNV.

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering, med tilstedeværelse i over 100 land og hovedkontor i Norge. På kundelisten står mange av verdens ledende industriselskaper. Med unik teknisk ekspertise og uavhengighet bistår DNV kundene sine med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft.

I likhet med Itera tar DNV ansvar for å utgjøre en positiv forskjell. Dette er gjerne store løft som krever tett samarbeid mellom ledende fagmiljøer. Gjennom partnerskapet med DNV, tar vi sikte på å øke utbredelsen av innovative grønne industriløsninger verden over. 

Setter fart på industri 4.0  

Mens B2C-bedrifter kan vise til en høy grad av digital modenhet, befinner mange B2B-bedrifter seg i startfasen av sine digitaliseringsreiser. Til tross for lønnsomme markedsposisjoner i dag, er det derfor mange industriaktører som ikke er rustet for morgendagens konkurranse.

Det er denne transformasjonen vi søker å adressere sammen med DNV. Iteras fleksible leveransemodell og ende-til-ende digitaliseringsløsninger sammen med DNVs globalt anerkjente kompetanse innen kvalitetssikring og risikohåndtering, gir oss de aller beste forutsetningene for å sette fart på industri 4.0. Dette vil styrke den digitale modenhetsgraden, og bidra til at DNVs kunder kan realisere ambisjonene om en mer bærekraftig fremtid. 

Optimaliserer strømnettet i Nord-Amerika

En modernisering av strømnettet er avgjørende for at vi skal lykkes med å nå nullutslippsmålene. Arbeidet krever tunge investeringer, målrettede digitale initiativer, og ikke minst, en samlende drivkraft bak utviklingen av nye bærekraftige løsninger. DNV, med noen av verdens største bedrifter på kundelisten, er en slik aktør.

DNV står bak en rekke prosjekter som hjelper kundene med å jobbe mer effektivt og bærekraftig. Ett av disse prosjektene, som ble lansert våren 2022, gjør det enklere for 150 av de største strømleverandørene i USA og Canada å vedlikeholde og optimalisere strømnettet for å sikre effektive energileveranser til kundene. Det er Itera som står bak løsningen; en skybasert app som setter brukeropplevelse og skalerbarhet i fokus.

Yuriy Suvorov

– Den nye applikasjonen, kalt Cascade, er basert på moderne teknologier i skyen, som gjør det enklere for DNV å gjennomføre oppdateringer og rulle ut nye funksjoner, samtidig som den skaper en vesentlig bedre brukeropplevelse

Yuriy Suvorov

Prosjektleder, Itera

Kort om hva Cascade gjør

Cascade brukes til å overvåke og vedlikeholde strømnettet ved å gi løpende oversikt over alder på utstyrskomponenter, bruksmønster, vedlikeholdshistorikk og en rekke andre relevante variabler. Dette bidrar til redusert feilrate og lengre levetid på utstyr, som igjen bidrar til mer effektiv energileveranse, lavere utslipp, reduserte kostnader, med maksimal oppetid og stabilitet for strømkundene.

Les mer om Cascade, og hvorfor løsningen er viktig i et bærekraftperspektiv