Smart overvåking av strømnettet

Det globale energiforbruket øker. Samtidig er mye av infrastrukturen – strømnettet – ikke dimensjonert for å håndtere belastningen. Itera har bistått DNV med å gjøre det mer effektivt for 150 av de største strømleverandørene i USA og Canada å levere strøm til kundene sine.

ITERA LEVERTE

- Applikasjonsutvikling

- Prosjektledelse

- Test og testledelse

Dette har Itera levert

DNV hadde en mer enn 20 år gammel asset management-løsning, Cascade, som kundene deres, strømleverandører i USA og Canada, bruker for å overvåke, vedlikeholde og optimalisere strømnettet. Itera har utviklet den moderniserte versjonen av Cascade, som nå rulles ut.

Hva Cascade gjør

Cascade brukes til å overvåke og vedlikeholde strømnettet ved å gi løpende oversikt over alder på utstyrskomponenter, bruksmønster, vedlikeholdshistorikk og en rekke andre relevante variabler.

Dette bidrar til redusert feilrate og lengre levetid på utstyr, som igjen bidrar til mer effektiv energileveranse, lavere utslipp, reduserte kostnader, med maksimal oppetid og stabilitet for strømkundene.

DNV logo

Oppdraget: modernisere for en ny tid

Den 20 år gamle løsningen var basert på teknologi som var moderne for sin tid, og da den ble utviklet stod krav til kvalitet og lang levetid sentralt. Dermed har løsningen tålt tidens tann, og har i alle år vært mye brukt.

I dag er nye, moderne teknologiplattformer tilgjengelig, og for å kunne fortsette å tilby et effektivt og sentralt verktøy til kundene ønsket nå DNV å modernisere Cascade gjennom å migrere den til skyen. Slik kan applikasjonen videreutvikles kontinuerlig på ny og moderne plattform.  

GettyImages-1334339079

Neste generasjons strømnett er smart

Ifølge energiselskapet BP økte det globale samlede energiforbruket med nesten 6 prosent i 2021, som er den største økningen i historien. I mange tilfeller er den eksisterende infrastrukturen – strømnettet og styringssystemene – ikke dimensjonert for det økte forbruket, og må moderniseres.  

Moderniseringen handler om mer enn fysiske oppgraderinger. Det handler også om å bruke teknologi til å forbedre den eksisterende infrastrukturen og gjøre den mer fleksibel. Dette kalles smarte strømnett, og kan gi store samfunnsmessige gevinster. For eksempel kan teknologi bidra til at man ikke trenger å dimensjonere kapasiteten i strømnettet basert på forbrukstoppene, siden den kan skaleres opp og ned basert på det aktuelle behovet til enhver tid. 

En åpenbar gevinst er store samfunnsmessige besparelser ved å unngå å bygge overdimensjonert infrastruktur. En annen er mer pålitelig og forutsigbar energileveranse – noe som igjen kan påvirke strømprisene og redusere svingningene.

Med dette som bakteppe har DNV igangsatt flere prosjekter som støtter kundene deres i sin transformasjon til en digital og bærekraftig fremtid. Ett av dem er moderniseringen av Cascade, som Itera fikk ansvaret for. 

Fremtidens energibehov krever store investeringer

Antique illustration of power plant
Solar panels and wind turbine

Sømløs overgang til modernisert løsning

Gjennom bruk over mange år var Cascade godt innarbeidet hos kundene. For DNV var det derfor viktig å ikke gjøre store endringer i brukerreise, grensesnitt og funksjonalitet, men å legge vekt på å gjøre løsningen skalerbar og teknologisk oppdatert. 

Den moderniserte løsningen som nå skal rulles ut, er web-basert. Brukergrensesnittet og funksjoner er beholdt, men har fått et mer moderne uttrykk. Siden løsningen er så gjenkjennbar, vil brukerne kunne ta den raskt og effektivt i bruk.

Yuriy Suvorov

– Den nye versjonen av Cascade er basert på moderne, skybaserte teknologier, noe som gjør det enklere for DNV å gjennomføre oppdateringer og rulle ut nye funksjoner fortløpende. Samtidig gir den nye løsningen en vesentlig bedre brukeropplevelse

Yuriy Suvorov

Prosjektleder, Itera

Effektivt samarbeid med 9000 kilometers avstand 

Prosjektet ble startet høsten 2020 og ble ferdigstilt i mai 2022. I store deler av denne perioden forsøkte hele samfunnet å finne ut hvordan man skulle gjennomføre arbeid i en pandemi. For Iteras team var det å samarbeide uten å være fysisk på samme sted en kjent arbeidsmåte. Itera har siden 2008 praktisert en distribuert leveransemodell, med samarbeid i team på tvers av landegrenser. Teamet i Kyiv i Ukraina samarbeidet dermed effektivt med DNVs avdeling i Portland, Oregon i USA.  

– Iteras ekspertise har gjort det mulig for oss med rask «time to market» og å oppfylle våre digitale transformasjonsmål. Vi fortsetter nå å tilføre verdi til kundene våre i høy hastighet. Iteras konsulenter har også delt sin kunnskap med oss, spesielt når det gjelder en ny måte å jobbe på

Ron Howard

Director of Product Center Electric Grid, Digital Solutions DNV, Portland, Oregon i USA. 

DNV Itera

Itera som digitaliserings- og realiseringspartner

Prosjektet inngår i en større sammenheng, hvor DNV bygger globale økosystemer som støtter kundene i deres digitale transformasjon. For selskapet handler det om å drive frem fremtidens bærekraftige samfunn. Itera bistår DNV som digitaliserings- og realiseringspartner. 

– Applikasjonen DNV og Itera har bygget sammen gjør oss i stand til å levere smidige, digitale løsninger raskere, og med høy kvalitet. Vi har gått bort fra "en release i året", til kontinuerlig videreutvikling i samarbeid med kundene våre. Det er en helt ny verden for oss alle, og vi er i en perfekt posisjon for vekst, sier Ron Howard.  

– Vi synes ambisjonene til DNV er veldig inspirerende, og vi er stolte av å kunne bidra til nye løsninger som kommer oss alle til gode i en mer bærekraftig verden, avslutter Jon Erik Høgberg, Group COO i Itera. 

Lese mer om Cascade? Slik beskriver DNV løsningen: 

Improve your utility asset management and condition-based maintenance to optimize equipment life with Cascade software 

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.